Rösta för en inkluderande och öppen folkkyrka

Kyrkovalet står för dörren och aldrig har valet varit lika viktigt som det är i år. Nu gäller det att samtliga Svenska kyrkans medlemmar går man ur huse och röstar för en inkluderande och öppen folkkyrka.

ANNONS
|

Tillsammans kan vi motverka de högerextrema mörkerkrafterna som vill vrida tillbaka klockan och skapa en kyrka där alla inte är välkomna. Svenska kyrkan är en samhällskraft som står för öppenhet och gemenskap för alla åldrar. Diakonin och det sociala arbetet är exempel på de grundpelare av den kristna tro som kyrkans arbete står på. Självklart är det viktigt att bevara och stärka denna del av kyrkans arbete. Och naturligtvis ska kyrkan fortsätta vara en kraft för integration, gemenskap och sammanhållning. När du är som svagast, då ska samhället och gemenskapen vara som starkast.

Just nu mobiliserar högerextrema krafter inför kyrkovalet. Alternativ för Sverige, Frimodig Kyrka och Sverigedemokraterna gör allt i deras makt för att motverka de förändringar vi Socialdemokrater har kämpat för i decennier. Man arbetar bland annat för att motverka HBTQ-personers möjligheter till att ingå äktenskap under kyrkans tak på flera olika sätt. Bland annat genom att förbjuda det helt och hållet och genom att fortsätta kämpa för prästers rätt att neka en vigsel för samkönade äktenskap. Att kyrkan ska ta sin del i klimatarbetet är också främmande för dessa partigrupper.

ANNONS

Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan: Ska fortsätta vara en öppen kyrka där alla är välkomna.

Ska vara en stark kraft för solidaritet och mot förtryck, för ett hållbart klimat och en inkluderande människosyn.

Ska vara ledande i den gröna omställningen.

Ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Det betyder att anställda ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Vi vill att alla kyrkans leverantörer, och de är många, ska ha kollektivavtal.

Ska ha en avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet och att det sociala diakonala och internationella arbetet ska få mer resurser och utvecklas. Viktiga frågor för alla ungdomar. Alla förtjänar en jämlik och trygg barndom.

19 september väljer vi vilka som ska företräda oss i Svenska kyrkan kommande mandatperiod. Välj ett parti med fötterna på jorden, som står upp för öppenhet och solidaritet och som värnar alla människors lika värde. Glöm inte att allt som krävs är en ålder på 16 år och ett medlemskap i Svenska kyrkan.

För oss är valet glasklart. Mer solidaritet och mindre främlingsfientlighet. Så skapar vi en kyrka för alla, inte bara några.

SSU Trollhättan

ANNONS