kyld matlåda
Enda leverantör som klarade av den mängd som behövdes för att täcka behovet var Sodexo. Det var inte ett alternativ vi politiker önskade.

Sämre matkvalitet är inte valfrihet

Alla människor behöver god kvalitet på sin mat. För några är kvaliteten på maten extra viktig. Det gäller barn, äldre och sjuka, skriver debattörer.

ANNONS
|

Många av dem som har hemtjänst i Trollhättan har också sin mat via staden. Under många år erbjöds varmhållen mat, som kördes ut i stora kantiner av personal. Men undersökningar visade att kvaliteten på maten var undermålig till följd av varmhållningen; att hålla mat varm under längre tid gör att viktiga näringsämnen går förlorade. Särskilt illa var det för dem sist i leveranskedjan, efter som maten hunnit svalna så att den måste värmas. Förlusten av näring blev till följd av detta omfattande, något som är helt oacceptabelt. Dessutom var möjligheterna att välja maträtt i princip obefintlig. Det var till att äta den mat som fanns på menyn, eller låta bli.

ANNONS

Den tidigare majoriteten i omsorgsnämnden – S, V och MP – fattade då beslut om att förbättra mathållningen för stadens sköraste. Man ville ha många alternativ och bibehållen kvalitet.

Staden låg samtidigt i startgroparna för att bygga ett nytt, modernt, centralkök på Överby. Men tiden till färdigställande låg för långt fram i tiden för att lösa de akuta problemen. Beslutet blev att upphandla maten, i väntan på att det nya köket skulle bli klart, och den enda leverantör som klarade av den mängd som behövdes för att täcka behovet var Sodexo. Det var inte ett alternativ vi politiker önskade, men det var det enda som stod till buds. Fördelen var en säker leverans och ett brett utbud. Och vi visste att det var under begränsad tid.

I januari 2022 togs beslut i kommunfullmäktige i Trollhättan om att bygga det nya, toppmoderna, produktionsköket på Överby. Den 3 mars 2022 berättade produktionsledaren för bygget, på Trollhättans stads hemsida, att ”Vi får en säkrare måltidsförsörjning genom en toppmodern anläggning där vi kan producera 6 000 måltider per dag, med möjlighet att skala upp till 11 000 måltider vid behov, där vi också har möjlighet att producera kylda matlådor i egen regi.”

Men så kom ett maktskifte emellan. I stället ska de som har hemtjänst hänvisas till att köpa färdigrätter i butik – rätter som i många fall består av ultraprocessad, fryst eller kyld mat som av Livsmedelsverket klassas som ytterst tveksam ur ett hälsoperspektiv.

ANNONS

Samtidigt får vi inga svar på hur man ska erbjuda mat till de som har specialkost. Det handlar om mat anpassad till en viss sjukdom, allergier, konsistensanpassning vid sväljsvårigheter eller andra kliniska tillstånd som kräver en anpassning av maten som inte kan tillhandahållas av dagligvaruhandeln.

Möjligheten att välja kommunal vällagad, näringsrik mat tas bort. I stället hänvisas till färdigrätter i dagligvaruhandeln där maten är dyr, tveksam ur näringsinnehåll och fortfarande kyld (eller fryst). Farhågorna är många, av ekonomiska skäl, väljer de billigaste frysrätterna som inte alls fyller näringsbehovet. Men det ska påpekas: Möjligheten att e-handla färdigrätter finns sedan flera år. Skillnaden blir nu att den som inte vill ha den maten ställs utan alternativ.

Denna försämring och fördyring för våra sköraste kallar M-C-KD och SD för ”valfrihet”. Vi kallar det rätt och slätt för en cynisk försämring med privatisering som enda ledstjärna!

Mussa Selim (S)

förste vice ordförande, omsorgsnämnden

Torvald Asplund (V)

ledamot, omsorgsnämnden

ANNONS