Sanningen uteblir och maktfullkomligheten lyser igenom

Svar på ”Äldre är enbart en kostnad och börda”.

ANNONS

Att majoriteten med S i spetsen vill låta stadens seniorer tro att de kan se framtiden an med tillförsikt och att de som styrande i kommunhuset levererar en äldreomsorg med högsta kvalitet är skrattretande. Jag hoppas och tror att stadens invånare är kloka nog för att inte låta sig luras av Paul Åkerlunds svar på insändaren.

Till att börja med så nämner han alla miljoner som Trollhättans stad får från regeringen för satsningen ”Äldreomsorgslyftet”. Fantastiskt kan man tycka. Det han inte nämner är att staden kommer att tvingas betala tillbaka en massa miljoner av dessa avsatta pengar om omsorgsförvaltningen inte kan lösgöra personal ute på enheterna för att gå de kompetenshöjande utbildningar som eventuellt kan komma att erbjudas. Detta kommer förvaltningen inte att kunna göra eftersom det inte finns några vikarier att tillgå och en rekrytering av ny personal ser heller inte så ljus ut. Tjänstemän inom förvaltningen uttrycker oro och den oron är befogad. För vem vill ha en arbetsgivare där tystnadskultur råder, ohållbara centralstyrda scheman förstör hälsan och den låga bemanningen ute i verksamheterna gör att personalen tvingas sjukskriva sig eller söka annan arbetsgivare. Fast nu vill majoriteten kompensera med gratis arbetsskor till alla medarbetare som de indirekt själva har betalat för genom den höjda kommunalskatten med 80 öre.

ANNONS

Paul Åkerlund nämner också i sitt svar att Trollhättan är en av de bästa kommunerna i landet på att erbjuda plats på vård- och omsorgsboende inom de tre månader som lagen säger. Men sanningen är den att man då även räknar korttidsboendet på Tallbacken som en sådan plats. Att man sedan tvingas vänta där i flera månader innan en fast boendeplats kan erbjudas, det nämner han dock inte. Därutöver tvingas många att bo kvar hemma alltför länge med hemtjänst som är minutstyrd, kylda matlådor i kylskåpet och ensamhet. Ja just så värnar S-V-Mp om våra sköra äldre i Trollhättan!

Dessutom vill man nu låta planera och bygga ett storskaligt vård- och omsorgsboende ute på Vårvik i höghusmiljö som går helt emot bland annat demensförbundets rekommendationer om lågt nybyggda boenden i småskalighet och helst i markplan. Dessutom med utemiljöer där omsorgstagarna lätt ska kunna ta sig ut, promenera och vistas ute fritt trots kognitiv svikt.

Så till dig uppgiven skrivare och alla andra som läser detta, fundera över hur ni vill att er ålderdom och framtidens äldreomsorg ska se ut. I höst har ni möjlighet att påverka!

Annicka Johansson (M)

ANNONS