Wargön innovation. Tidigare i augusti togs det första spadtaget för Wargön Innovation.
Wargön innovation. Tidigare i augusti togs det första spadtaget för Wargön Innovation.

Satsa på framtidens industri

Wargön Innovation är ett utmärkt exempel på en modig satsning som har goda förutsättningar att skapa nya svenska industriföretag och nya jobb.

ANNONS

Wargön Innovation är ett utmärkt exempel på en modig satsning som har goda förutsättningar att skapa nya svenska industriföretag och nya jobb. Det är också ett gott exempel på vad som kan hända när stat, region och kommun går samman och ger förutsättningar för svenska innovationer att bli kommersiella produkter.

Ny industrialisering av Sverige har i flera år varit en de frågor som vi i IF Metall har drivit allra starkast. Industrins betydelse för hela landet kan inte nog betonas. Den har avgörande betydelse för den svenska ekonomin och för finansieringen av det svenska välfärdssamhället med bland annat skola, vård och omsorg.

ANNONS

Våra initiativ har fått gehör av regeringen och det har bland annat lett till tydliga satsningar på att utveckla innovationer. En av dem är test- och demonstrationsanläggningen Wargön Innovation där det nyligen togs ett första spadtag.

På Wargön Innovation är siktet inställt på att använda bland annat skogsråvara och återvunna textilier till att utveckla nya hållbara material. I testbäddar ska de nya materialen kunna ta det avgörande klivet från laboratoriemiljö till kommersiella volymer. Till detta kopplas dessutom uppbyggnaden av en helt ny industripark som inom några år kan bli ett starkt kunskapscentrum för företag som drivs av hållbar materialutveckling.

Satsningarna är goda exempel på framsynt tänkande. De bidrar till att svenska innovationer och svenskt industrikunnande kan gå i första ledet och utveckla hållbara material ur icke-fossila råvaror och ur begagnade textilier som annars skulle ha slängts bort. På så sätt kan industrin vara en del av lösningen på miljöproblemen samtidigt som det skapas nya jobb. Innovationer i dag kan ge smarta industrijobb i morgon.

Att stat, region och kommun agerar tillsammans och satsar på exempelvis test- och demonstrationsanläggningar och nya industriparker kan vara helt avgörande. Många innovationer kommer från enskilda entreprenörer och små företag som saknar stora ekonomiska muskler. De har inga möjligheter att själva bygga vare sig testbäddar eller industriparker med rätt sammansättningar av företag.

ANNONS

Vi ser Wargön Innovation som ett bra exempel på ett nödvändigt samarbete mellan det offentliga och näringslivet. Sverige är ett litet land och vi behöver fortsätta samverka för att skapa de bästa lösningarna.

Mycket arbete återstår, men förutsättningarna för att nå framgång är goda. Den som vågar får också möjligheterna att vinna.

Marie Nilsson

förbundsordförande IF Metall

Tonnie Andersson

ordförande IF Metall Norra Älvsborg

ANNONS