ny slussled slussarna Trollhättan
Men att satsa fem till 15 miljarder på ny slussled i Göta älv känns som en stor felinvestering, menar signaturen. Bild: STEFAN BENNHAGE

Satsning på järnväg och väg – fel med ny slussled

Enorma pengar måste fram, vi behöver också satsa pengar på flygfält men även på sjöfart, menar signaturen.

ANNONS
|

I Ekots lördagsintervju med Andreas Karlsson, fick vi reda på att vårt vägnät och järnvägsnät är i så dåligt skick att många tiotals miljarder måste satsas på de olika transportnäten. Vi står också inför ett Natomedlemskap, som kommer att kräva satsningar på järnvägar i väst-östlig riktning, förstärkning av hamnkapacitet både på västkusten och på Gotland. Enorma pengar måste fram, vi behöver också satsa pengar på flygfält men även på sjöfart.

Men att satsa fem till 15 miljarder på ny slussled i Göta älv känns som en stor felinvestering. Godstransporter har minskat från toppnotering på tre och en halv miljarder ton på 90-talet till en komma fyra miljoner ton. Vi behöver satsa på järnväg mellan Öxnered-Oslo, men även på järnvägen Uddevalla-Herrljunga. Vi kan inte förlita oss på Göteborgs hamn vilken ligger på en ö utan måste satsa på Uddevalla och eventuellt Lysekil.

ANNONS

Lämpligt är väl då att omprioritera pågående satsningen på ny slussled till att renovera de befintliga slussarna i befintlig storlek med stängning på vinterhalvåret. Passa på med att förstärka Vargön-Herrljunga nu när trafiken ändå ligger nere.

Framtidssatsningar

ANNONS