En svensk 100-kronorssedel och en 10-eurosedel

Sätt in obligatorisk demokratikurs för folkvalda nu!

Johan Pehrson (L) talar sig varm för obligatorisk ”Sverigekurs” för nyanlända och asylsökande och krav om ”svenska värderingar” för att erhålla bidrag, menar skribenten Sören Lindmark.

ANNONS
|

Johan Pehrson (L) agiterar inte bara för medlemskap i EU:s monetära union/EMU och införande av euro i Sverige. Nu talar han sig också varm för obligatorisk ”Sverigekurs” för nyanlända och asylsökande och krav om ”svenska värderingar” för att erhålla bidrag och andra ersättningar. Pehrson menar att det är allvarligt när man går emot grundlagen. I sin okunskap om densamma kastar (L)-ledaren sten i glashus. Faktum är att han gör sig till tals för odemokratiska värderingar när han efterfrågar kunskaps- och värderingstest för människor som på sikt vill bli svenska medborgare.

Det speciella med grundlagen är att den kom till under tidigt 1970-tal innan den nyliberala avreglerings- och privatiseringspolitiken, det vill säga innan nedmonteringen av välfärdsstaten och jämlikhetsambitionerna. Pehrsons hänvisning till denna lag tyder på att han antingen inte läst den eller inte förstått den. Det räcker att citera några rader ur första kapitlet om statsskickets grunder för att konstatera detta: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

ANNONS

Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och goda förutsättningar för hälsa. Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.” Rätt till arbete och bostad finns inte, den likvärdiga grundskolan är ett minne blott, folkhälsan är på stadig nedgång liksom den politiska viljan att lösa klimatkrisen.

Det har i decennier och i allt ökande takt bedrivits en politik som går på tvärs mot grundlagens så tydligt utskrivna demokratiska värderingar och mål. För att säkerställa att endast folkvalda med sådana värderingar hamnar i riksdagen ska det finnas krav på att först genomgå en obligatorisk kunskaps-och värderingstest i grundlagens innehåll liksom dess konsekvenser för samhällsplaneringen.

Ett underkänt resultat innebär kvarsittning i demokratikursen och omprov tills godkänt uppnås. Samma krav om ”grundlagsbehörighet” bör ställas på folkvalda i regionerna och kommunerna. Att lära ut och praktisera demokratiska värderingar är för övrigt ett uppdrag som den obligatoriska skolan har; det ska böjas i tid. För att kunna tillämpa demokrati är viss behörighet uppenbarligen nödvändig. Det är allvar nu, ”på riktigt”.

Sören Lindmark

Trollhättan

ANNONS