Sirious och hans oavlåtliga kamp för sitt liv

Redan för mer än ett år sedan kunde man läsa i TTELA om Sirious förtvivlade kamp att få stanna i Sverige och inte utvisas till sitt hemland Iran, en diktatur som endast övertrumfas av Kina i fråga om avrättningar.

ANNONS
|

Det följde en tid av hopp, hans fall skulle tas upp igen, desto smärtsammare blev svaret att det inte fanns nog med skäl för att inte kunna återvända till sitt hemland.

Så kan endast människor resonera som inte har blekaste aning om hur man tvingas att leva i en diktatur. För mig är en diktatur när en makthavare eller en regering gör landets befolkning till fångar. Det enda sättet att komma därifrån är att fly och straffet är fruktansvärt hårt om man får tag i beträffande.

För oss som har levt länge i en demokrati, kan det vara svårt att föreställa sig hur trångt och farligt livet kan bli i en diktatur.

ANNONS

Jag tar det delade Tyskland som exempel.

Gränsen – muren skar rakt genom Berlin och familjer revs isär på så sätt att föräldrar och vuxna barn hamnade på olika sidor om muren. Det var strängt förbjudet att närma sig gränsen.

Utanför Berlin gick gränsen vidare mil efter mil med strömförande taggtråd som även ramade in hela Östtyskland, även utsiktstorn följde gränsen. Många försökte att fly, några lyckades men många blev skjutna eller hamnade för lång tid i fängelse.

För att återgå till Iran, säkert är det även där mycket farofyllt att fly och ett allvarligt brott och straffet blir därefter.

På sätt och vis innebär Migrationsdomstolens utvisning av Sirious till sitt hemland, beryktat för sina avrättningar och tortyr, att dödsstraff återinförs i vårt land, man överlämnar dock själva verkställandet till hemlandet.

Så Sirious har många ytterst allvarliga skäl att inte behöva återvända till sitt hemland, i likhet med alla andra som utvisas till en beryktad diktatur.

Det finns en överdomstol för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Adressen är: The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, F – 67075 Strasbourg Ce.

Brevet kan skrivas på svenska, Ingen myndighet kan ha rätt att utvisa någon till en diktatur.

ANNONS

EB

ANNONS