Men har man åsikter baserad på så fundamentalt felaktig fakta som era så är det min fulla rätt att ifrågasätta dessa, menar signaturen.
Men har man åsikter baserad på så fundamentalt felaktig fakta som era så är det min fulla rätt att ifrågasätta dessa, menar signaturen. Bild: Animaflora

Självklart vet jag att koldioxid behövs – ni behöver inte dumförklara mig

Men har man åsikter baserad på så fundamentalt felaktig fakta som era så är det min fulla rätt att ifrågasätta dessa, menar signaturen.

ANNONS
|

Replik på ”Beklagar att demokrati inte är NO-lärarens intresse”.

Jag får först tacka för att två högt uppsatta SD-politiker i Trollhättan tog sig tid att svara på min insändare. Det är dock allvarligt hur ni kan ifrågasätta mitt demokratiska intresse.

"...demokrati inte verkar vara det som ligger i denna lärares intresse, eftersom andra åsikter än skribentens inte borde äga tillträde...". Otroligt starka ord att kasta mot någon, speciellt när man är medlem i ett parti grundat av nazister. Åsikter får man ha. Men har man åsikter baserad på så fundamentalt felaktig fakta som era så är det min fulla rätt att ifrågasätta dessa.

ANNONS

Ni tar upp räkneexempel och jämför biltrafik med utandning och försöker vara duktiga med kemiska begrepp. Jämförelsen är fel, men ni tycks inte förstå. Jag minns heller inte att någon av er satt bredvid mig på lärosätet inom kurserna biokemi, organisk kemi eller tillämpad kemi. Koldioxid i atmosfären kommer från människors och djurs utandning (förbränning i celler) och förmultning av växter. Det är helt naturliga biologiska processer. Skillnaden mellan biltrafik och utandning är alltså att utandning redan ingår i det naturliga kretsloppet.

Det gör inte kol, olja och "naturgas", det som kallas fossilt och det som ni nu vill öka utsläppen av trots att 97 procent av världens forskare är eniga om att förbränning av fossila bränslen är en av orsakerna till förstärkt växthuseffekt. "Om detta enligt dagens matematik inte är dubbelt så ber vi om ursäkt..." skriver ni när ni hänvisar till era beräkningar gällande biltrafik-utandning. Dags att be om ursäkt? Det är nämligen biltrafik-utandning 25 000-0 (ton/år i Trollhättan enligt era beräkningar).

Självklart vet jag att koldioxid behövs, ni behöver inte dumförklara mig indirekt som "bra" lärare. Men det blir en förstärkt växthuseffekt med er politik, bland annat sänkt reduktionsplikt. Dessutom försurar det sjöar (inte bara med kolsyra, även svavelsyra bildas). Självklart får ungdomarna i skolan saklig information baserad på vetenskap.

ANNONS

Tyvärr faller inte era "åsikter" eller "nyansering" under vetenskap och dessa bemöter jag. Ni har hämtat den statistik ni vill från diverse myndigheter, men jag vet att ni inte hittar bevis för något av det ni påstår om utandning.

Fakta: Sedan slutet av 1920-talet har koldioxidhalten i atmosfären ökat med 39 procent. Det är en dramatisk ökning av en växthusgas. Sedan 1920 har befolkningen ökat med 335 procent. Hur det har påverkat det klot som ni glatt säger vi ska vårda, ja, det är bara att läsa, se och ta del av. Inte är det utandning i alla fall.

NO-lärare Trollhättan

ANNONS