Skattemedel i Västra Götaland ska inte kränka mänskliga rättigheter

Åtta av tio svenskar tycker att myndigheter ska ställa hållbarhetskrav vid inköp från länder med utbredd fattigdom för att inte påverka mänskliga rättigheter negativt, visar en ny Sifo-undersökning.

ANNONS

Det är en viktig signal till politiker och upphandlare eftersom Sverige har förbundit sig att arbeta för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

25 miljoner människor är fast i tvångsarbete i världen. I Västafrika tjänar många kakaoodlare bara en dryg tredjedel av den inkomst de behöver för att kunna uppnå en tillfredsställande levnadsstandard. Ohållbart låga löner i de globala leverantörskedjorna är en central orsak till att det fortfarande finns 152 miljoner barn som arbetar. Som en följd av coronapandemin varnar FN för en ökad risk för tvångs- och barnarbete, diskriminering och brott mot organisationsrätten.

Den offentliga konsumtionen ska inte leda till kränkningar av mänskliga rättigheter utan driva på omställningen till en hållbar värld. I Västra Götaland gjordes 2898 upphandlingar 2019. Bara Västra Götalandsregionen hade det året 14647 leverantörer (kommuner och statliga myndigheter i länet oräknade). Om det alltid ställs tydliga hållbarhetskrav, även vid inköp av exempelvis livsmedel och textilier från länder med utbredd fattigdom, skulle många fler företag säkerställa hållbara leverantörskedjor.

ANNONS

I Visions nya undersökning tycker nio av tio upphandlare att offentlig upphandling ska användas för att nå sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmål. Trots ett stort juridiskt och politiskt utrymme för just detta uppger 74 procent av de tillfrågade att hög arbetsbelastning, otydliga mål och brist på kompetensutveckling försvårar möjligheten att arbeta med hållbar upphandling.

För att säkerställa ansvarsfulla offentliga inköp i Västra Götaland behöver politiker och arbetsgivare ge uppköpare goda förutsättningar och tydliga mandat.

1) Det ska vara glasklart i upphandlingspolicy att skattemedel inte ska leda till kränkningar av mänskliga rättigheter och barnarbete, och att odlare för högriskprodukter så som kaffe, bananer och bomull ska tjäna tillräckligt, även vid fallande världsmarknadspriser, så att det åtminstone täcker produktionskostnaden. Även statliga myndigheter bör alltid säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs i sina upphandlingar.

2) Uppföljningar av ställda hållbarhetskrav främjar ansvarstagande leverantörer. Upphandlarna behöver budget, tid och kompetensutveckling för att ställa och följa upp tillämpningen av hållbarhetskrav.

3) Ett bra verktyg för kommuner och regioner är att diplomera sig som Fairtrade City respektive Fairtrade Region. Det ger tillgång till kunskap, stöd och ett nätverk med ett 50-tal kommuner och regioner. I länet är redan Västra Götalandsregionen, Borås, Göteborg, Lerum, Lidköping, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vara, Vänersborg och Åmål diplomerade.

ANNONS

Shekiba Bahmani,

Fairtrade-ambassadör i Västra Götaland

Anna Toftedahl,

ordförande i Miljösamverkan Östra Skaraborg och ledamot i Visions förbundsstyrelse

Anna Andersson,

ordförande, Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

Sonia Koppen,

ordförande i Vision Göteborg & ledamot i Visions förbundsstyrelse

Johannes Lidman,

Ageravolontär (Act Svenska kyrkan), Skara stift

ANNONS