Skolan måste sättas först i Lilla Edet

Skolan i Lilla Edet har många stora utmaningar, en av dem är den befolkningstillväxt som kommunen just nu har. Därför driver Edetlistan sedan länge frågan om att bygga ett högstadium i Lödöse.

ANNONS

Nu har dock en mer akut fråga på samma ämne hamnat på tapeten. Förskolan på Ekaråsen måste stängas på grund av att bygglovet tar slut. Detta har varit känt sedan länge. Trycket på att bygga en ny förskola är därför högt. Förvaltningen har gett politikerna som förslag att kommunen själva ska bygga en förskola på Stallgärdet och låta Edethus sköta driften av lokalerna.

Kommunledningen är av en helt annan uppfattning. Med stöd av V och S klubbar man i bildningsnämnden igenom förslaget att sälja marken på Stallgärdet till Skanska, låta dem bygga en förskola där som sedan kommunen hyr på obestämd framtid. SD röstade på förvaltningens förslag. Förutom att Skanska-alternativet har högre driftkostnader, färre barnplatser och okända extra kostnader kan tillkomma så varnar pedagogerna i förvaltningens beredning för att Skanskas förskola inte kommer vara tillfredställande ur ett barnsäkerhetsperspektiv(!). Kommunen tappar dessutom kontrollen över den mark som skolan ligger på, vilket kan skapa stora problem i framtiden.

ANNONS

Med det underlaget har bildningsnämnden tagit ett ekonomiskt oansvarigt beslut, som skjuter problemen framför sig. Att V och S ställer sig bakom detta förslag, som dessutom inte passar in på den politik som de säger sig stå bakom visar tydligt på hur svag oppositionen är i kommunen. Detta förslaget måste stoppas i kommunfullmäktige!

I långa loppet leder detta till ett fördyrande av skolverksamheten bara för att kommunledningen inte hittar investeringsutrymme. Samtidigt när kommunledningen ville ansluta sig till Gryaab och Trollhättans vatten, då fanns investeringsutrymme motsvarande kommunens årsomsättning på cirka 800 miljoner. Lyckligtvis har inget av de förslagen gått igenom.

När ekonomin är så svag så vi knappt klarar av att investera i det som är viktigast, våra barn, då gäller det att prioritera bort allt som inte är av största vikt i kommunen för att skaffa det investeringsutrymmet. Skolan måste sättas först! För en seriös skolpolitik, rösta Edetlistan 2022.

Edetlistans ordförande

Gustav Bertilsson

ANNONS