Ylva Johansson, EU-kommissionär
Makt korrumperar och makt attraherar korrupta; särskilt gäller detta inom den politiska maktens område, menar Sören Lindmark, Trollhättan. Bild: Maja Karlström

Skolförfallets möjliggörare – en socialdemokrat i fel parti

Att egosamhället leder till en kallare och mörkare framtid kan ett skolbarn förstå, menar Sören Lindmark, Trollhättan.

ANNONS
|

Makt korrumperar och makt attraherar korrupta; särskilt gäller detta inom den politiska maktens område. Att göra de statsanställda grundskollärarna kommunanställda var finansminister Kjell-Olof Feldts idé och syftet var att kraftigt minska statens kostnader. Skolminister Bengt Göransson avgick 1989 på grund av kommunaliseringsplanerna och Göran Persson rekryterades till specialuppdraget. Ylva Johansson inledde sin karriär som riksdagsledamot för Vänsterpartiet Kommunisterna/VPK perioden 1988 – 1991 som partiets talesperson i skolfrågor och ersättare i riksdagens utbildningsutskott. Hon lyckades övertala sina riksdagskamrater i VPK, alla utom en, att de skulle rösta med S förslag att kommunalisera skolan vilket lärarkollektivet var mycket starkt emot liksom samtliga övriga partier. Ylva Johanssons ”motkrav” för att acceptera att ansvaret för skolans finansiering flyttades från staten till kommunerna var max 25 elever i varje klass; ett villkor som snabbt glömdes bort. Röstsiffrorna blev 162 för och 157 emot.

ANNONS

Samhällets viktigaste institutions utförsbacke har sedan dess fortsatt. Ylva Johansson, som hade möjlighet att förhindra detta, valde att sätta sitt eget bästa framför vårt gemensamma bästa. Efter mandatperiodens slut blev Ylva Johansson socialdemokrat (!) och så småningom själv skolminister 1994 – 1998 (!). Hon var sedan minister för sjukvården och äldreomsorgen 2004 – 2006 och därefter minister för arbetsmarknadsfrågor 2014. 2016 blev hon etableringsminister för nyanlända och 2019 återigen minister fast nu för arbetsmarknadsfrågor. Hon avgick i september 2019 för att kröna karriären som extremt välbetald EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor.

Karriärister kan alltid ställa till stor skada särskilt inom ett förtroendeområde som politiken/samhällsplaneringen. Eftersom tidsandan uppmuntrar och belönar satsa-på-dig-själv-mentalitet liksom jakt på kändisskap, tjäna mycket pengar och ägodelar så är politiken särskilt lockande. Dessutom krävs ingen utbildning och inga studielån; vänskapskorruptionen är omfattande. Att egosamhället leder till en kallare och mörkare framtid kan ett skolbarn förstå. Den viktigaste insikten att få med sig från den obligatoriska skolan är att en demokrati värd namnet kräver ett livslångt samhällsengagemang av alla. För att motverka att karriärister och pengastyrda i mängd söker sig till politiken måste arvodena trappas ner avsevärt.

Sören Lindmark

Trollhättan

ANNONS