Trollhättan Hedeäng , blivande återvinningscentral på grönomådet
Det kan aldrig bli ekologiskt att tvinga återvinningskunder köra ända till Hedeäng, menar skribenten Gunnar Christiansson. Bild: Stefan Bennhage

Skrota alternativet Hedeäng

Det kan aldrig bli ekologiskt att tvinga återvinningskunder köra ända till Hedeäng, menar skribenten Gunnar Christiansson.

ANNONS
|

Trollhättans Energi AB vill bygga en ny återvinningscentral på Hedeäng, norr om riksväg 44. Ett skäl är att småföretag inte får plats på återvinningscentralen på Håjum.

Trollhättans befolkning minskar. Då måste också kommunens företag anpassa sig.

Under den kommande lågkonjunkturen är det troligt att mark på Håjum frigörs när ekonomin går ner. Bygg då försiktigt upp en återvinningscentral där för småföretag.

Det kan aldrig bli ekologiskt att tvinga återvinningskunder köra ända till Hedeäng som ligger långt från Trollhättans centrum och bostadsområden. Skrota alternativet Hedeäng.

Gunnar Christiansson

ANNONS