Snöskottningen vid hållplatserna är för dålig

Det finns en enda liten gång som folk får trampa upp själva som är halkig, knappt gångbar, menar signaturen.

ANNONS
|

Snöskottning på busshållplatserna vid Överby i Trollhättan är bedrövlig det går inte att ta sig fram till dem. Det finns en enda liten gång som folk får trampa upp själva som är halkig, knappt gångbar.

Jag är inte pensionär och hade svårt att ta mig fram och folk med barnvagn fick gå utmed vägen för att komma fram. Det var skottat på cykelvägen ovanför men det hjälpte inte då man inte kom ner och fram till hållplatsen. Skärpning Västtrafik!

Resenär

Svar direkt:

Vi beklagar att du och andra upplevt problem vid busshållplatserna till följd av snön. Det är Trollhättans stad som är ansvariga för snöröjningen av hållplatserna i kommunen. Vid kraftiga snöfall så tar snöröjningen längre tid. Första prioritet vid snöfall är alltid att ploga huvudvägnätet, därefter skickar vi ut grävmaskiner och handskottare som ska ta itu med busshållplatserna.

ANNONS

Vid ett större snöfall så jobbar våra plogbilar så snabbt och så mycket de kan och får, men vi behöver alla ha tålamod och förståelse för att det tar tid.

Fredrik Hallstensson,

gatu- och parkchef Trollhättans stad

ANNONS