STOCKHOLM 20230316Riksdasgshuset på Helgeandsholmen uppfördes mellan 1895 och 1904 efter ritningar av arkitekt Aron Johansson.Foto: Janerik Henriksson.
Trots att Socialdemokraterna framställer det som att man har svängt på nationell nivå så fortsätter man på lokal nivå att pumpa ut skattemedel till islamism, menar debattörer. Bild: Janerik Henriksson/TT

Socialdemokraterna göder islamismen lokalt

Trots att Socialdemokraterna framställer det som att man har svängt på nationell nivå så fortsätter man på lokal nivå att pumpa ut skattemedel till islamism, menar debattörer.

ANNONS
|

Socialdemokraterna har efter åtta år vid regeringsmakten plötsligt börjat utge sig för att vilja stänga bidragskranen till islamister. I februari publicerade Socialdemokraterna ett pressmeddelande med rubriken ”Skattepengar borde inte gå till islamistiska fundamentalister eller andra antidemokrater”. I november förra året skrev före detta statsrådet och nuvarande riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi att Imam Ali-moskén i Järfälla skulle stängas ner samt att imamen skulle utvisas.

Trots att Socialdemokraterna framställer det som att man har svängt på nationell nivå så fortsätter man på lokal nivå att pumpa ut skattemedel till islamism. I ett stort antal kommuner och regioner runt om i Sverige där man har makt ansvarar man för att skattemedel hamnar i händerna på studieförbundet Ibn Rushd, ett studieförbund som i flera väl belagda rapporter anses ha en ideologisk anknytning till den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet.

ANNONS

I Göteborgs stad beviljades exempelvis 1,1 miljoner kronor till Ibn Rushd i april månad tack vare Socialdemokraternas stöd. Dessa skattemedel delades ut till Ibn Rushd trots att man i Göteborg inte avbrutit sitt samarbete med den ökända Bellevuémoskén där församlingen ofta pekats ut av både media och Säpo som en förening som har hyst personer som har haft sympatier för våldsbejakande tolkningar av islam.

Det är uppenbart att skattebetalarnas pengar regelbundet fortsätter att delas ut till islamistiska organisationer på lokal nivå i de politiska församlingar runt om i Sverige där Socialdemokraterna har ett avgörande inflytande. Samtidigt pågår en kampanj på nationell nivå där Socialdemokraterna försöker lura väljarna att de tagit avstånd från islamismen.

Även Socialdemokraternas avståndstagande gentemot islamister på nationell nivå kan ifrågasättas. Den 27 maj deltog en socialdemokratisk riksdagsledamot i en palestinsk konferens med nära anknytning till den islamistiska terroristorganisationen Hamas, vilket ägde rum i Malmö.

Socialdemokraternas uttalanden om att bekämpa islamism är således ett rent hyckleri sett till hur man faktiskt agerar i det politiska beslutsfattandet runt om i Sverige. Att en röst på Socialdemokraterna är en röst för att skattemedel pumpas in i islamism är förvisso inget nytt, men det är att viktigt att understryka att detta fortfarande gäller, trots att Socialdemokraterna har satt i gång en bedräglig kampanj för att övertyga väljarna om motsatsen.

ANNONS

Jonas Andersson, riksdagsledamot i kulturutskottet

Nima Gholam Ali Pour, riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet

Lasse Henriksen, gruppledare SD Trollhättan

Anders Strand, gruppledare SD Vänersborg

ANNONS