Socialdemokraterna vill att svenska kyrkan ska vara öppen och demokratisk

6-19 september kan du som medlem i Svenska kyrkan rösta för hur du vill att kyrkan ska styras.

ANNONS
|

Socialdemokraterna arbetar för att kyrkan ska vara en plats som avspeglar det samhället som vi lever

i. En plats för alla Sveriges medborgare. I flera år har nu kyrkan använts som en spelplan för högerextrema krafter att ta makt. Man vill använda kyrkan för att sprida sin ideologi. Därför är det viktigt att just du visar hur du tycker att Svenska kyrkan ska styras. Nedan kommer vi att visa vad Socialdemokraterna vill göra med Svenska kyrkan.

Kyrkan är en mötesplats där alla ska vara välkomna. Vi i Socialdemokraterna vill arbeta för att man oberoende av kön, etnicitet, sexualitet, bakgrund, hudfärg ska känna sig välkommen i kyrkan. Varje människa i vårt samhälle ska känna sig trygg med att kyrkan är öppen för dem oavsett vilken relation man har till kyrkan. Människor söker sig till kyrkan i olika tider och olika mycket men kyrkan ska finnas där för varje människa som behöver den.

ANNONS

Vi vill också att man som medborgare ska känna sig trygg i att kyrkan är en god arbetsgivare. De flera tusen anställda inom svenska kyrkan ska vara trygga i att de är anställda i enlighet med kollektivavtal och schyssta villkor.

Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan ska fortsätta att ha ett tillgängligt kulturliv. I många människors liv är kyrkan en del av våra liv från att vi döps till vi begravs. Vi i Socialdemokraterna vill att kyrkan ska fortsätta att främja kulturen och anordna aktiviteter som sprider glädje i vårt samhälle.

Kyrkan har precis som alla andra delar av samhället en skyldighet att vårda miljön och klimatet. Svenska kyrkan har möjlighet att stödja arbetet runt om i landet för att vårda vår planet och detta vill Socialdemokraterna att man fortsätter med.

Det som vi i Sverige kan vara stolta över är att Svenska kyrkan arbetar med att hjälpa och stödja människor över hela världen som befinner sig i utsatta miljöer. Så fort vi öppnar en tidning kan vi se att det pågår krig och katastrofer. Vi i Socialdemokraterna vill att Svenska kyrka ska vara med och hjälpa de som är mest utsatta. Kyrkan har alltid vart en plats för att söka skydd och en röst på Socialdemokraterna är att utvidga det till en internationell solidaritet.

ANNONS

I Trollhättan vill vi att kyrkan fortsätter vara en plats för både unga och gamla. Vi vill att Svenska kyrkan ska kunna erbjuda avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet. Kyrkan ska också finnas som en första arbetsplats för ungdomar både som praktik men också sommarjobb. För alla åldrar vill vi att Svenska kyrkan ska arbeta för att stimulera Trollhättans kultur och musikverksamhet.

Kyrkan är en plats som vi söker oss till i svåra tider. Där vi söker tröst och stöd när vi är oroliga. Därför vill Socialdemokraterna att kyrkan ska finnas där du finns. Kyrkan ska finnas där för dig när du behöver den. Både i dina glada stunder men också i de svåra tiderna vi alla upplever i våra liv.

Alla dessa saker är grunden i hur vi vill bygga vår kyrka. Den ska grunda sig på solidaritet och öppenhet. Som tidigare nämnts har kyrkan i alla tider varit en trygg plats för de mest utsatta. En plats för människor att söka skydd i svåra tider. Låt inte konservativa krafter stänga dessa dörrar. Det är enligt Socialdemokraterna ingenting kristendomen står för. Om du vill att kyrkan ska fortsätta att vara en öppen och välkomnande kyrka för alla rösta då på Socialdemokraterna i kyrkovalet 6–19 september.

ANNONS

Bernt Berggren

Socialdemokraterna Trollhättan

ANNONS