Politik Skola Kronan Sofia Andersson Dharsani (S)
M-C-KD-SD budget kommer innebära besparingar ute i verksamheterna. Det är helt fel och därför säger vi nej till att spara på skolan, menar skribenten Sofia Andersson Dharsani (S). Bild: Aron Engman

Sofia Andersson Dharsani (S): Nej till att spara på skolan

Ska vi på riktigt skapa riktigt bra förutsättningar för att våra barn och elever ska klara skolan, oavsett föräldrar behöver vi börja redan i förskolan, menar skribenten Sofia Andersson Dharsani (S).

ANNONS
|

I oroliga tider är det viktigare än någonsin att vi har en välfungerande skola. Skolan ska vara en trygg plats där elever kan tillgodose sig nödvändiga kunskaper och alltid känna att det finns vuxna att anförtro sig till. Runt om i Sverige ser vi hur gängkriminaliteten breder ut sig, klyftorna ökar och så även ungas psykiska hälsa försämras. Vi politiker får inte bli uppgivna, utan istället bidra till en mer positiv samhällsutveckling.

En del av lösningen måste vara ett starkare utbildningsväsende. Det är en av de främsta förebyggande åtgärderna vi kan göra. Fler vuxna behövs i skolan för att kunna stärka upp det förebyggande arbetet med att skapa goda framtidsutsikter för dagens unga. Våra lärare kämpar för att hjälpa våra elever och för att själva orka.

ANNONS

De har ett extremt brett uppdrag och för att hjälpa våra lärare som inte känner att de räcker till avsätter vi 4,5 miljoner kronor i vår budget för att anställa en socialpedagog på respektive högstadieskola. En vuxen som finns utanför klassrummen och som alltid ska ha sin dörr öppen för att nå elever som behöver stöd, hjälp eller bara bli sedd. Detta har varit framgångsrikt på gymnasieskolorna och vi tror det är dags att göra detsamma på våra högstadieskolor.

Men ska vi på riktigt skapa riktigt bra förutsättningar för att våra barn och elever ska klara skolan, oavsett föräldrar behöver vi börja redan i förskolan. Ett viktigt arbete inleddes förra mandatperioden med att erbjuda fler barn mer tid i förskolan utifrån att förbättra sina språkkunskaper. Vi behöver underlätta och möjliggöra för att barn kan gå i förskolan. Vi vill minska risken att föräldrar avstår från förskola eller tackar nej till utökad tid i förskolan för att stärka sina barns sociala och språkliga färdigheter på grund av att de inte har råd. Därför avsätter vi 4,5 mkr i vår budget för att sänka förskoleavgiften för alla med 200 kronor per barn varje månad. Detta är också i rätt i tid då många barnfamiljers ekonomi är ansträngd i och med bland annat kraftig inflation.

ANNONS

På samma spår är det också rätt i tid att erbjuda alla elever skolfrukost, inte bara de som går på fritids. Vår inställning skiljer sig inte från de borgerliga partiernas om att frukost till elever är föräldrarnas ansvar, men med tillägget och insikten att barn inte väljer sina föräldrar.

Avslutningsvis vill vi belysa vikten av att fortsätta upprusta våra skolgårdar. Upphärad, Hälltorp, Skoftebyn och Sylte är exempel där skolgårdarna är av god kvalitet, men arbetet behöver fortsätta för att upprusta fler skolgårdar. Vi avsätter därför 4 mkr i investeringsbudgeten för att kunna höja kvalitén på skolgårdarna.

Tycker du som läsare att detta är bra prioriteringar? Det tyckte inte M-C-KD-SD som röstade för en annan budget till skolan, vilken innehöll 17 miljoner kronor mindre. Deras budget kommer innebära besparingar ute i verksamheterna. Det är helt fel och därför säger vi nej till att spara på skolan.

Sofia Andersson Dharsani (S)

förste vice ordförande Utbildningsnämnden

ANNONS