Mer pengar har istället hamnat i de rikas fickor och företag har kunnat göra vinst på vård och omsorg, menar debattören.
Mer pengar har istället hamnat i de rikas fickor och företag har kunnat göra vinst på vård och omsorg, menar debattören. Bild: Stefan Bennhage

Stärk vården istället för privatisering och nedskärning!

Mer pengar har istället hamnat i de rikas fickor och företag har kunnat göra vinst på vård och omsorg, menar debattören.

ANNONS

Årtionden av skattesänkningar och privatiseringar inom vård och omsorg har lett till nedskärningar och brist på resurser i den offentliga vården. Mer pengar har istället hamnat i de rikas fickor och företag har kunnat göra vinst på vård och omsorg. Skamlig utveckling för välfärdssverige!

Det är pengar som istället borde ha använts för att anställa fler i den offentliga vården, så att arbetsmiljön förbättras, personalen får utbildning, högre löner och rimliga arbetsvillkor. Så får vi en vård som fungerar!

Vi behöver en stark gemensam välfärd som tar ansvar för en vård och omsorg utifrån behov oavsett vem du är istället för att splittra upp, hacka sönder vårdkedjan och låta privata företag plocka russinen.

ANNONS

Om moderaterna får makten här i Vänersborg är det stor risk att även vår kommun återigen får se privata företag ta över delar av den kommunala vården. Om de grönblåa partier som idag styr i regionen får fortsätta kommer vår offentliga sjukvård att fortsätta att urholkas. Vi får A och B-vård.

Om vi får vara med och styra kommer det inte att bli några privata företag som ska tjäna pengar på gamla och sjuka. Vänsterpartiet vill att politiken tar tillbaka ansvaret och återuppbygger en stark gemensam välfärd, där vård och omsorg ges på lika villkor och utifrån behov!

Vänsterpartiet vill att staten tar ett större ansvar för att stödja kommuner och regioner genom att öka statsbidragen så att 100 000 fler vårdpersonal kan anställas de kommande åren. Det har Sverige och staten råd med! Vi har inte råd att fortsätta en borgerlig skattesänkar- och privatiseringspolitik. Det är en politik som trasar sönder, splittrar och skapar otrygghet för de som inte har råd, men trygghet för de rika, som tillåts köpa sig en plats.

Så ta en gul, blå och vit valsedel märkt Vänsterpartiet på söndag! Din röst för en jämlik vård och omsorg utifrån behov som vi gemensamt och solidariskt står för.

ANNONS

Gunilla Cederbom (v)

Kandidat i valet till Vänersborgs kommunfullmäktige och Västra Götalands regionfullmäktige

ANNONS