Välj ekologisk mjölk, yoghurt, ost och bröd till frukost, menar Naturskyddsföreningen.
Välj ekologisk mjölk, yoghurt, ost och bröd till frukost, menar Naturskyddsföreningen. Bild: Jerry Lövberg

Starta dagen ekologiskt!

Stötta ekobönderna och köp några varor som är eko. Starta gärna med att göra din frukost ekologisk, menar skribenten.

ANNONS
|

Välj ekologisk mjölk, yoghurt, ost och bröd till frukost. Om du inte hittar ekologiskt bröd så finns det mycket ekologiskt mjöl att köpa. Ekogårdar är bättre för artrikedomen – de har 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinatörer än konventionella gårdar.

Biologisk mångfald är avgörande för att vår matproduktion ska fortsätta fungera på lång sikt och gör oss bättre rustade att möta klimatförändringarna. På ekologiska gårdar används inga naturfrämmande bekämpningsmedel och fler djur får vara ute och beta – det gynnar pollinatörerna!

Så stötta ekobönderna och köp några varor som är eko. Starta gärna med att göra din frukost ekologisk!

ANNONS

Hållbarhetsgruppen,

Naturskyddsföreningen Trollhättan

ANNONS