Sverige
Steg för steg, reform för reform gör vi nu Sverige säkrare, grönare och friare, menar Johan Hultberg. Bild: TT

Steg för steg får vi ordning på Sverige som vi lovat

Även om Sverige alltjämt har mycket stora och allvarliga problem har vi nu vänt utvecklingen, menar Johan Hultberg, riksdagsledamot från Fyrbodal.

ANNONS
|

Det är snart halvtid i mandatperioden och det är med stolthet jag konstaterar att vi moderater nu gör precis det vi i valrörelsen lovande väljarna, nämligen att få ordning på Sverige. Länge blev Sverige både fattigare och farliga. Även om Sverige alltjämt har mycket stora och allvarliga problem har vi nu vänt utvecklingen. Steg för steg, reform för reform gör vi nu Sverige säkrare, grönare och friare. Sverige är nu medlem av Nato, inflationen har pressats ner, grunden för ny kärnkraft är lagd, straffen för en lång rad brott har skärpts samtidigt som polisen fått fler verktyg i kampen mot de kriminella gängen. Av de 240 vallöften som Moderaterna hade i valet är nu över 70 procent redan genomförda eller påbörjade.

ANNONS

Den 1 juli trädde en rad lagändringar i kraft vilket betyder att ytterligare vallöften infrias och betydelsefulla reformer genomförs. Bland annat så kompenseras 57:orna för deras utebliva skattesänkning som blev konsekvensen av den förra regeringens usla hantering av höjningen av pensionsåldern. Vidare slipper företagare spara kvitton och fakturor i papper om de finns digitalt.

Enklare får också många barnfamiljer det när vi moderniserar föräldraförsäkringen. Från månadsskiftet kan föräldrapenning föras över till fler så att exempelvis en farfar eller mormor kan vara föräldraledig. Dessutom blir de så kallande dubbeldagarna dubbelt så många. Det betyder att föräldrar kan vara hemma mer tid tillsammans med sina barn.

Samtidigt som vi gör det enklare för både företagare och familjer gör vi livet för kriminella svårare. Det blir nu enklare att vräka kriminella hyresgäster och i syfte att stoppa brott får polisen i fler fall nyttja hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte.

Steg för steg, reform för reform kommer vi moderater fortsätta det mödosamma arbetet med att få ordning på Sverige. Glad sommar!

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot från Fyrbodal

ANNONS