gaza palestina
FN varnar för pågående massvält och för kommande epidemier av infektionssjukdomar, menar signaturen. Bild: Anders Ylander

Stoppa folkmordet och befria Palestina

Gaza är världens största utomhusfängelse. Det bor cirka två miljoner människor i området, varav hälften är barn, menar signaturen.

ANNONS
|

Kampen för att stoppa folkmordet på palestinier och för ett fritt Palestina är ett antirasistiskt, antiimperialistiskt och antikolonialt arbete. Det är en global kamp för rättvisa och internationell solidaritet som berör oss alla. Ingen är fri förrän vi alla är fria.

Gaza är världens största utomhusfängelse. Det bor cirka två miljoner människor i området, varav hälften är barn. 1,9 miljoner av dem är internt fördrivna och skyddslösa mot Israels urskillningslösa angrepp. FN varnar för pågående massvält och för kommande epidemier av infektionssjukdomar.

Vår regering och andra makthavare sviker och det internationella samfundet har fullkomligt misslyckats med att stoppa Israels offensiv. Efter 75 år av Israelisk ockupation och bosättningspolitik, och mer än fem månader av folkmord i Gaza, är det tyvärr tydligt att världens ekonomiska och politiska elit inte kommer att stå upp för det palestinska folket. De väljer att blunda för eller till och med stötta det pågående folkmordet.

ANNONS

Israel spärrar in befolkningen. Bombar de områden de förvisats till. Utsätter dem för svält, för att sedan öppna eld när de försöker nå hjälpsändningarna. Barn som överlevt bombanfallen dör av hunger i sina föräldrars famn. Den grymhet Israel uppvisat är inget annat än ett brott mot mänskligheten och terrorism. Skäms över alla de som inte sätter stopp för det här.

I slutet på februari ställde sig EU-parlamentet bakom kravet på en omedelbar och permanent vapenvila och fördömde de länder som strypt biståndet till UNRWA. Det var välkommet. Men må alla de politiker och makthavare som tvekat, alla de som kunnat säga stopp långt tidigare, skämmas! Till svenska regeringen som, under pågående svältkatastrof, drog in Sveriges stöd till UNRWA, vill vi påminna om att medhjälp till folkmord också är ett brott enligt internationell rätt.

Över 30.000 liv är släckta. Tusentals fler saknas under rasmassorna och i spillrorna av sina hem. Vi undrar om Sveriges utrikesminister fortfarande tycker Israels respons är proportionerlig? Hur kan svenska partier, mitt under pågående folkmord i Gaza, med bomber som faller över kvinnor och barn, med svält, massdöd och misär, inte kräva en permanent vapenvila eller ens ett stopp för vapenexport till Israel? Hur är det möjligt?

ANNONS

Vänsterpartiet Fyrbodal kräver att Sveriges hållning ska vara följande:

● Omedelbart eldupphör och permanent vapenvila

● Häv blockaden och den illegala ockupationen

● Stoppa bosättningspolitiken

● Tillåt omedelbar passage för hjälporganisationer

● Öka biståndet till UNRWA

● Stoppa vapenexporten till Israel

● Israel och ansvariga ska ställas inför rätta

● Stoppa folkmordet och apartheiden, riv muren och befria Palestina!

Vänsterpartiet Fyrbodal

ANNONS