Världens främsta system för energiförsörjning är nu borta med vinden, menar skribenten.
Världens främsta system för energiförsörjning är nu borta med vinden, menar skribenten. Bild: JONAS EKSTROMER

Stoppa vindkraftsexploateringen

Världens främsta system för energiförsörjning är nu borta med vinden, menar skribenten.

ANNONS
|

Världens främsta system för energiförsörjning är nu borta med vinden. Hur kunde det ske att vårt eleganta och högst framgångsrika system för energiförsörjning slogs i spillror?

Vi hade 12 reaktorer som såg till att södra landsdelen var väl försörjd med elkraft och vi hade ett kraftnät som var anpassat därefter. Nu har okunniga politiker släckt ned fullt funktionella reaktorer och försöker ersätta dessa med synnerligen nyckfull vindkraft.

Sverige har just nu cirka 5000 snurror som tillsammans har en märkeffekt på 14000 megawatt men häromdagen var leveransen ynka 111 megawatt. Så nyckfull är vindkraften. Dessutom anläggs vindkraft hipp som happ. Den anläggs där motståndet är svagt och inte där behovet är som störst som till exempel i Stockholmsområdet.

ANNONS

Detta innebär ett omfattande och ytterst kostsamt nätbygge som vi hårt pressade elkunder dyrt får betala. Lägg där till den enorma naturskövling som vindkraftsanläggning förorsakar och den påverkan på närmiljön som drabbar närboende till eländet.

Stoppa vindkraftsexploateringen och återgå till rationellt tänkande, satsa på modern nukleär teknik och anlägg där behovet är som störst!

Torbjörn Eriksson

ANNONS