Surrealistiskt 112-förslag riskerar patientsäkerheten

I luckan möts du inte av legitimerad vårdpersonal utan av akutens vaktmästare, menar signaturen.

ANNONS
|

Tänk dig att du söker akut vård på Näl. I luckan möts du - inte av legitimerad vårdpersonal - utan av akutens vaktmästare. Vaktmästaren frågar dig om dina symtom, och klickar sedan i ett formulär i ett datorprogram som bestämmer hur snabbt du ska få träffa en sjuksköterska. Låter det som en fars? Välkommen till verkligheten i alarmeringssjukvården, om regionpolitikernas vilja går igenom. Just så här föreslår nämligen beslutsfattarna, efter att ha levererats en diger, flerårig utredning av ”Kommunforskning i Väst”, att larmkedjan ska fungera när du ringer 112 i Västra Götaland: Du ska först och främst bedömas av icke-legitimerad personal utan krav på sjukvårdsbakgrund (SOS-operatör).

ANNONS

Om denna person bedömer att inget uppenbart livshot föreligger (hur man nu ska kunna bedöma det utan adekvat vårdutbildning) hamnar du på en väntelista för ambulans. Här anser utredarna att du sedan ska ringas upp av en legitimerad sjuksköterska (eller undersköterska, det är lite oklart) på Sjukvårdens larmcentral. Då gäller det att du sitter posto vid telefonen, annars missas kanske viktig information. Den uppringande sjuksköterskan ska nu, om du kan svara, göra en ny bedömning av dina symtom. Har SOS-operatören missat något? Måste ambulansen skyndas på? Eller har operatören kanske bedömt dig som sjukare än du egentligen är? Ska ambulansen (som kanske redan larmats ut) plötsligt vända?

Det mest surrealistiska av allt är att utredarna tycks mena att ingenting förändras i och med förslaget: Allting kommer fortgå ungefär som idag. Det är nonsens. Dagens system för alarmering bygger på att legitimerad personal på Sjukvårdens larmcentral tar så många 112-samtal de bara hinner, medan SOS alarms operatörer hjälper till med de samtal som inte hinns med. Cirka 70 procent av inringarna till 112 har således under de senaste åren bedömts av en legitimerad sjuksköterska redan vid 112-samtalet. Med utredarnas förslag kommer samma siffra i ett slag reduceras till ett minimum. Sjuksköterskornas främsta uppgift på Sjukvårdens larmcentral blir framgent att ringa upp patienter som redan utlovats ambulans av SOS alarm. Det ska då meddela dem att de efter ny bedömning antingen inte behöver någon ambulans (tacksam arbetsuppgift!), eller att SOS alarm felaktigt bedömt dem som för friska och att ambulansen nu måste skyndas på.

ANNONS

Forskarna återuppfinner således hjulet - men i fyrkantig form - och serverar politikerna ett helt unikt och oprövat förslag, med oöverblickbara följder för såväl inringare på 112 som ambulanspersonal och sjukvården i stort. Salvador Dali hade nog varit stolt över såväl process som resultat, om han nu inte hade varit tvungen att ta ett extrapass som patientansvarig i luckan på Näl, med politikernas goda minne!

Undersköterska på Sjukvårdens larmcentral

LÄS MER:Logiskt att SOS Alarm tar över mer uppgifter

LÄS MER:Hård kritik mot regionens nya SOS Alarm-förslag

ANNONS