Inget nämns, att det var efter genomförd politisk styrning med direktiv från regeringen, menar debattören.
Inget nämns, att det var efter genomförd politisk styrning med direktiv från regeringen, menar debattören. Bild: Sara Johari

Svenska kärnkraftsreaktorer har i förtid tagits ur drift

Inget nämns, att det var efter genomförd politisk styrning med direktiv från regeringen, menar debattören.

ANNONS
|

I kärnkraftsdebatten hörs och det är sant som Socialdemokrater och Miljöpartiet påstår, att det var på affärsmässiga grunder som nedläggning av kärnkraftsreaktorer genomförts.

Inget nämns, att det var efter genomförd politisk styrning med direktiv från regeringen genomföra, att Vattenfall enbart framöver ska satsa på ”förnybar energi” och sluta med kärnkraft och göra Vattenfall ledande i omställningen av energisystemet, med enbart förnybar energi.

Orsak varför kärnkraftreaktorer ”på affärsmässiga grunder” i förtid stängts och tagits ur drift, är till följd av skatt på termisk effekt (effektskatt) införd åren 2014-2018, höjda säkerhetskrav och avgifter, förbud av brytning och anrikning av uran, med bestämmelse införd i miljöbalken 2018, utarbetad av dåvarande miljöminister (2016–2019 Karolina Skog).

ANNONS

Därtill långa beredningstider för slutförvar av använt kärnbränsle under dåvarande klimat- och miljöminister (2021 Per Bolunds) ansvar, baserat på underlag från en inte utexaminerad finsk tandläkarstudent publicerad mastersuppsats, som ansågs vara mer trovärdig än 40-års forskning av Svensk kärnbränslehantering (SKB).

Två reaktorer i Barsebäck stängdes för några år sedan och rivning har påbörjats. Ytterligare fyra reaktorer, två i Oskarshamn 1 och 2, samt Ringhals 1 och 2 är stängda och tagna ur drift.

Före dessa beslut, lovade dåvarande klimat- och miljöminister (2014–2016 Åsa Romson) med uttalande i bland annat SVT ”Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden”.

Ett annat uppmärksammat uttalande, är från dåvarande energipolitisk talesperson för Miljöpartiet (Lise Nordin), som avslöjar hur S och MP styrt Vattenfall bort från en kärnkraftspositiv linje. ”Den nya regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, bestämde att Vattenfall inte ska lägga massa pengar på ny kärnkraft” och att en kursändring skett genom så kallad ”informell styrning”.

Enligt Vattenfalls dåvarande produktionschef, Torbjörn Wahlborg, hade något beslut om förtida nerläggning av fungerande kärnkraft aldrig genomförts utan höjda avgifter och säkerhetskrav och inte minst effektskatten. Sanningen är att regeringen sett till att göra kärnkraft olönsam till förmån för subventioner till vindkraft och andra energislag, som bidragit till att svensk kärnkraft i framtiden blev olönsam och med det inga investerare.

ANNONS

På grund av energibehov kommer Japan att återstarta flera kärnkraftverk som varit inaktiva under de senaste åren och se över möjligheterna att förlänga livslängden på befintliga reaktorer, samt utveckla nästa generations reaktorer. I dag byggs fler än 60 nya kärnkraftsreaktorer runt om i världen.

Boo Nilsson

ANNONS