Sveriges Lärare tar kampen för skolan i Lilla Edet

Med cirka 320 000 medlemmar blir vi det tredje största fackförbundet i Sverige, menar debattörer.

ANNONS

Snart är det ett nytt år som ger kommunens politiker en ny chans att stärka skolsektorn. Vid årsskiftet bildas även det nya fackförbundet Sveriges Lärare. Med cirka 320 000 medlemmar blir vi det tredje största fackförbundet i Sverige. Det kommer att märkas att vi är många som står enade, också här i Lilla Edet.

Ett fantastiskt arbete görs dagligen i skolor, förskolor och fritidshem. Ändå är läget på många sätt prekärt. Var tredje elev slås ut i svensk skola – en utslagning som har tillåtits fortsätta år efter år, mandatperiod efter mandatperiod.

På nationell nivå måste staten öka sitt ansvarstagande för skolan för att uppnå en ökad likvärdighet. Men samtalet om hur alla barn och elever ska kunna få en likvärdig, kompensatorisk utbildning av hög kvalitet behöver föras på alla politiska nivåer. I grunden handlar det om att alla elever måste få en chans att lyckas, oavsett faktorer som föräldrarnas utbildningsbakgrund, i vilken kommun man bor eller i vilken stadsdel. Vi lovar att göra vårt bästa för att påverka här i Lilla Edet.

ANNONS

Sveriges Lärare prioriterar också frågor om lärares och studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö. En god utbildning för barn och elever förutsätter nämligen att skolor, förskolor och fritidshem är bemannade av legitimerade, behöriga lärare med rätt förutsättningar för sina viktiga uppdrag. I detta är tillräckliga resurser en central beståndsdel.

Skolsektorn är till sin helhet underfinansierad – regeringen satsar endast fyra miljarder när drygt 25 hade behövts. Och det är ute i kommunerna, på våra medlemmars arbetsplatser, som underskottet kommer att bli som mest kännbart. Hur stora konsekvenserna blir vet vi inte ännu, men vi vet att de kommer att märkas av långt in i framtiden.

I Lilla Edet kräver vi att politikerna ska:

1) Uppvärdera lönerna för lärare och studie- och yrkesvägledare

2) Vidta åtgärder för att stärka lärares arbetsmiljö

3) Prioritera skolsektorn under hela mandatperioden

Som Sveriges Lärare tar vi kampen för barnen, eleverna och alla våra medlemmar i Lilla Edet.

Annika Liljemark,

ordförande för Lärarförbundet i Lilla Edet – inom kort Sveriges Lärare

Fredrik Berggren,

Föreningsombud för Lärarnas Riksförbunds Lilla Edet – inom kort Sveriges Lärare

ANNONS