Swedbanks märkliga öppettider

Öppettiderna hos Swedbank i Vänersborg lämnar mycket att önska.

ANNONS

Särskilt i tider med en pågående pandemi och avstånd är viktigt.

Nu måste kunderna köa och ofta i korridorer med dålig ventilation. Mitt råd, byt bank.

Mot

Svar direkt:

I tider med pågående pandemi tvingas vi begränsa antalet människor inne i banklokalen till åtta personer. De avstånd vi vill hålla inne på bankkontoret klarar inte för mycket människor i lokalen. Vi har därför valt att ha kö utanför kontoret av omsorg om kunder och personal. Lokalens beskaffenhet med en korridor till vår entré är väldigt bra när det är blåsigt och kallt men tyvärr inte lika bra när det är varmt. Jag kan bara beklaga det. Även om kön ser lång ut i korridoren är det bra att veta att det inte är fler än åtta kunder inne i lokalen.

ANNONS

Det stämmer att vi ändrade våra öppettider, för ungefär två år sedan, till 10–13 vardagar förutom torsdag då det är öppet 13–18. Men i samband med det har vi också kraftsamlat alla våra resurser för att möta kunderna under den tiden för att minska kötiden. Vi har lyssnat på önskemål från våra kunder och öppnat för fler bokade möten både fysiskt och digitalt.

Våra kunder besöker oss dock generellt mer sällan än man gjorde förr. De allra flesta sköter sina vardagsaffärer via telefon eller internet. Jag vill poängtera att vi aldrig någonsin varit lika tillgängliga på banken som nu. Vi har öppet dygnet runt, året om med personlig service på vanlig telefon vilket innebär att närmsta bankkontor finns i din telefon.

Tobias Hellberg,

bankchef Swedbank Trollhättan/Vänersborg

ANNONS