växtbaserat
Att äta växtbaserat minskar risken att dö i förtid av bakterier, virus, cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar, menar debattörer. Bild: Therese Elgquist

Ta ansvar som förälder och lär barnen äta växtbaserat

Att integrera en växtbaserad kost i din familjs livsstil är en ansvarsfull handling som gynnar dina barns framtidsutsikter, menar debattörer.

ANNONS
|

De världsomspännande krigsoroligheterna utgör en allvarlig potentiell fara för livsmedelssäkerheten i Bohuslän. Förra året präglades av rekordvarma temperaturer. Vågen av livsstilsrelaterade sjukdomar drabbar våra ungdomar och många av dem ser mörkt på framtiden. Att integrera en växtbaserad kost i din familjs livsstil är en ansvarsfull handling som gynnar dina barns framtidsutsikter. Det minskar risken att de dör i förtid av bakterier, virus, cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Om krig når Sverige kan det leda till många dödsfall till följd av antibiotikaresistenta bakterier och virus. Redan idag bidrar antibiotikaresistens till cirka 5 miljoner dödsfall årligen, hävdar Världshälsoorganisationen (WHO). Enligt en EU-studie har majoriteten av de smittämnen som upptäckts under de senaste tre decennierna sitt ursprung hos djur. Djurindustrin, där 75 procent av världens antibiotika används, är en grogrund för antibiotikaresistens – vilket utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan och vår framtid. “Om alla människor blev vegetarianer eller veganer skulle risken för pandemier vara oändligt mycket mindre”, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, i en artikel i tidningen Anlib.

ANNONS

Enligt Naturvårdsverkets rapport "Hållbara Konsumtionsmönster" står maten för cirka 1,8 ton koldioxidekvivalenter per person och år i Sverige. Genom att välja en växtbaserad kost kan vi bidra till att minska utsläppen till 0,3 ton. Enligt RISE klimatdatabas för livsmedel genererar nötkött 70 gånger mer växthusgaser än bönor.

En studie sammanfattad i Financial Times visar att antalet fall av tarmcancer bland personer mellan 15 och 39 år i de rika G20-länderna ökade med 70 procent mellan 1990 och 2019. Under samma period har köttkonsumtionen ökat med över 35 procent i Sverige. Världscancerfonden framhåller att det finns starka bevis för att konsumtion av rött eller processat kött aktivt orsakar tjock- och ändtarmscancer.

De två ledande expertorganisationerna inom hjärt-kärlsjukdomar ger ut kostråd. American Heart Association rekommenderar en huvudsakligen växtbaserad kost, medan European Society of Cardiology aktivt förespråkar en kost rik på växter och begränsad på animaliska produkter för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Nästa gång grillen åker fram, bjud dina barn på sojakorv eller korv av ärtprotein. De är betydligt bättre än köttkorv för både hälsan och miljön. Visst, det kan ta lite tid för barnen att vänja sig, men ge inte upp! Fortsätt servera dem växtbaserade alternativ, och var en förebild genom att själv äta växtbaserat.

ANNONS

I en tid av många allvarliga globala kriser är det dags att ta föräldraansvar för våra barns hälsa och Sveriges framtid. I brist på politiskt ledarskap krävs det att var och en av oss aktivt agerar konkret för ett hållbart matsystem.

Linda Lindström och Jonas Norberg,

Hållbart Matsystem

ANNONS