Tack och lov fick inte SD igenom sänkt habiliteringsersättning!

Replik på ”Fick veta att det ’nya normala’ är att personal söker sig bort

ANNONS

I sin insändare försöker SD-politikerna Monica Tenberg och Marie Bergh påskina att personal flyr från omsorgen i Trollhättan. De hävdar dessutom att detta skulle ha sagts på nämndens möte, att personalflykten skulle vara ”det nya normala”.

Personalomsättningen inom omsorgen i Trollhättan skiljer sig inte gentemot andra kommuners. Det är ett känt faktum att alla kommuner och regioner har problem med tillgång till personal; efterfrågan på utbildad personal överstiger vida behovet. Det gäller i kommunernas omsorger och det gäller inom regionernas sjukvård. ”Det nya normala” är att personal inom vård och omsorg, på samma sätt som andra yrkesgrupper med hög efterfrågan, blivit mer rörliga och byter arbetsplats oftare, inte minst för att höja sin lön. Så sker överallt och är på inget sätt specifikt för Trollhättan.

ANNONS

Det här vet Tenberg (SD) och Bergh (SD). Eller i alla fall borde de veta det, om de fullföljt sina politiska uppdrag på det sätt som avses, och varit uppmärksamma på vad som sägs och vad som står i de handlingar som alla ledamöter får. De vet också – eller borde veta – att bristen på personal beror på att alltför få unga väljer att utbilda sig inom vård och omsorg, inte på någon ”illvilja” från Socialdemokraterna i Trollhättan. Och de borde i allra högsta grad veta att det redan finns politiska beslut, tagna på majoritetens initiativ, att såväl delade turer som minutscheman ska bort. Tack vare den S-ledda majoriteten har rätt till heltid införts. I budget för 2022 gav vi alla anställda 0,5 procent i höjd lön utöver centrala avtal och avsatte dessutom 18 miljoner kronor i en särskild lönepott för personal i omsorgen. Därtill har vi infört fria arbetsskor i hemtjänsten (och barnomsorgen), avsatt pengar för att förstärka träffpunkterna och göra en förstudie för ett nytt boende som ska ersätta Landbogården, samt för införande av fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Inget av detta fanns i SD:s budget.

Omsorgsnämnden har, på majoritetens initiativ, tagit beslut om att utreda nya arbetsmetoder för att öka kvaliteten, inflytandet och kontinuiteten för både personal och brukare i hemtjänsten. Vi läser insändare med kritik från SD, men vi ser inga förslag till förbättringar. Eller jo, ibland kommer det förslag även från SD, men antingen är de ogenomförbara eller redan genomförda. Och ibland kommer det förslag som skulle innebära försämringar. Så skedde till exempel på senaste mötet med omsorgsnämnden. Om SD:s motion om habiliteringsersättning hade klubbats igenom hade det inneburit sänkt ersättning för deltagare på daglig verksamhet. Detta upplystes SD:s ledamöter om. Trots detta röstade de för sin motion. Tack och lov vann de inte gehör för sina krav på sänkning hos något annat parti.

ANNONS

Lena Hult (S)

Ordförande omsorgsnämnden Trollhättans stad

ANNONS