TTELA-papperstidningar
Vi bor sex kilometer från torget i Trollhättan, och här är inte glesbefolkat, menar signaturen ”Förbannad prenumerant, snart före detta”.

Tänker inte på oss som inte kan läsa tidningen digitalt?

Första skämtet följs upp av nästa, när vi kan läsa i TTELA att det gäller glesbefolkade områden. Vi bor sex kilometer från torget i Trollhättan, menar signaturen Förbannad prenumerant, snart före detta.

ANNONS
|

Man tror det är första april och ett skämt när man får ett brev på posten där vi kan läsa att tidningen inte kommer att delas ut efter den första november. Första skämtet följs upp av nästa, när vi kan läsa i TTELA att det gäller glesbefolkade områden. Vi bor sex kilometer från torget i Trollhättan, och här är inte glesbefolkat.

Strax intill ligger ett tjusigt nybyggt område, Hälltorp. Då kommer tidningsutdelningen upphöra där också, eller?

Och jag funderar på:

Hur tänker man kring oss som på grund av medicinska skäl inte kan läsa tidningen digitalt? Hur tänker man kring de som inte har fullgod täckning och av den anledningen inte kommer åt tidningen?

ANNONS

Och varför har inte alla som kommer att drabbas fått information per brev från VTD? Vår granne som har annan morgontidning har fortfarande inte fått någon information om att tidningsutdelning upphör.

Förbannad prenumerant, snart före detta

Svar direkt:

Ja, uttrycket ”glesbefolkade” var inte särskilt välfunnet. Det var ett försök att ge en översiktlig beskrivning av hur distributionsbolaget VTD:s förändringar påverkar våra prenumeranter. Men visst är det så att vissa geografiska områden berörs trots att de inte kan betraktas som glesbefolkade.

I övrigt delar jag din ledsenhet över att vi från och med 1 november inte kan ge alla våra läsare TTELA i den form de själva föredrar. 10 procent av pappersprenumeranterna berörs och det beror på att läsarnas digitala omställning har gått så pass långt att det blivit ekonomiskt ohållbart att distribuera morgontidning i några delar av vårt område. För att få ihop kalkylen skulle vi behöva ta till oerhört kraftiga prishöjningar, vilket vi tror att de flesta prenumeranter inte är beredda att acceptera.

Jag vet väldigt väl att steget över till digital nyhetskonsumtion är tuffare för vissa, bland annat beroende på de skäl du nämner. Vi vill assistera så gott vi bara kan, till exempel genom träffar i Vänersborg och Trollhättan där alla som vill ska få hjälp att komma igång. Parallellt med det arbetet kämpar vi såklart stenhårt vidare för att göra journalistiken ännu bättre och för att därmed säkra dess existens på lång sikt. TTELA ska ju finnas kvar nästa år, om 15 år, om 50 år – och om 100 år.

ANNONS

Fredrik Hofflander

Chefredaktör, TTELA

ANNONS