Tillsammans kan vi förändra!

Zonta Vänersborg uppmanar till krafttag mot våld och förtryck mot kvinnor och flickor. Våld mot kvinnor har alltid förekommit i olika former i alla tider!

ANNONS
|

Våld är inte bara fysisk och psykisk misshandel, det är också hedersrelaterat våld, könsstympning, sexuella övergrepp och barnäktenskap.

För drygt 100 år sedan beslutades om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor i vårt land. Allt sedan dess har lagstiftning och myndighetskontroll successivt utvecklats. I teorin innebär det att kvinnor och flickor borde kunna leva ett tryggt och säkert liv. Från 1999 gäller en särskild lagstiftning om kvinnofridskränkning och från januari 2019 skärptes lagstiftningen avseende förbud mot barnäktenskap, vilket innebär att barnäktenskap som ingåtts enligt utländsk lag inte godkänns i Sverige. Från juli 2020 finns också möjlighet att utfärda reseförbud för att förhindra att barn förs utomlands för att ingå äktenskap.

ANNONS

Trots detta fortsätter våldet mot kvinnor, våld som dessutom blir allt grövre och föräldrar fortsätter att gifta bort barn under 18 år- Statistiskt räknar man med att var tredje kvinna utsätts för fysiskt och/eller sexuellt våld. Detta uppmärksammas på olika sätt i hela världen.

Medlemmarna i Zonta international genomför årligen olika aktiviteter för att uppmärksamma problemen med våld mot kvinnor och barnäktenskap.

Vi Zontor uppmanar alla att arbeta för en bättre framtid med minskat våld mot kvinnor och förhindra att flickor under 18 år gifts bort. Lärare och skolpersonal samt socialtjänst måste reagera och agera när de misstänker att barn far illa. Redan i förskolan måste barn informeras om att det är förbjudet i lag att misshandla annan person, fysiskt och psykiskt. Flickor måste få veta vart de kan vända sig om de misstänker att de ska giftas bort. Vi som medborgare måste våga agera om vi misstänker att någon utsätts för våld och berätta vart man kan vända sig för stöd och hjälp.

Vi alla, var och en måste våga gör orosanmälan till socialnämnden om vi misstänker att barn far illa.

2008 instiftade FN den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor under namnet Orange Day. Den 10 december avslutades den 16 dagar långa kampanjen genom att högtidlighålla den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Låt den 10 december vara startskottet för 365 dagar med kvinnofrid. Tillsammans kan vi förändra!

ANNONS

Vänersborgs Zontaklubb

ANNONS