Tog ett år att komma igång med att utveckla landsbygdsstrategi

Paul, inget i min motion säger att allt ska göras på stört utan jag ser naturligtvis framför mig ett metodiskt arbete där man tar en sak i taget, menar debattören.

ANNONS

Replik på ”Varför vill M, C, KD och SD stoppa utvecklingen på landsbygden?”.

Paul Åkerlunds insändare gör mig både förvånad och besviken. Han skriver ”För ett drygt år sedan startade, på initiativ av den S-ledda majoriteten i Trollhättan, ett omfattande arbete med att kartlägga behov och möjligheter för att utveckla landsbygden i staden.” Vad Paul Åkerlund glömmer att nämna är Centerpartiets motion om att ta fram en landsbygdsstrategi som jag lämnade in 1 september 2020. I oktober 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att ta fram en landsbygdsstrategi, vilket jag yrkade på skulle tidigareläggas under mötet. 24 januari 2022 finns det i diariet ett ärende om tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det tog alltså drygt ett år att komma igång med arbetet. Beslut om finansiering togs i maj 2022.

ANNONS

Huruvida Socialdemokraterna verkligen har landsbygdsutveckling på listan över prioriterade områden får väl var och en bedöma. Men jag noterar att Paul Åkerlund skriver ”utveckla landsbygden i staden”. Så vitt jag vet ligger inte landsbygden i staden utan utanför staden, det vill säga i kommunen. Lätt att ta miste för den som inte funderar så ofta på landsbygden?

Jag är glad över att Trollhättans stad tar fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande landsbygdsutveckling i kommunen. Jag ser dock ingen motsättning i det mot att jag 3 augusti 2022 lämnade en motion som gick ut på att ta fram fördjupade översiktsplaner för tätorterna utanför Trollhättans stadskärna.

Landsbygden är stor och som jag ser det så är det tematiska tillägget viktigt för att se till landsbygdsutvecklingen i stort. Men att ta fram fördjupade översiktsplaner för tätorterna Åsaka, Upphärad, Sjuntorp och Velanda är att gå in ytterligare på djupet för hur vi vill att dessa orter ska utvecklas på sikt.

Paul, inget i min motion säger att allt ska göras på stört utan jag ser naturligtvis framför mig ett metodiskt arbete där man tar en sak i taget. Rimligen arbetar man färdigt med det tematiska tillägget till översiktsplanen först, men jag hörde att du stoppat det nu? Det verkar onekligen ogenomtänkt och förhastat för den som vill satsa på landsbygden.

ANNONS

Sofia Lindholm

Centerpartiet

ANNONS