Träd utmed Kyrkstigen har drabbats av ask- och almsjuka

Replik på ”Upprop om Kyrkstigens framtid

ANNONS

Till medborgare under signaturen ”Kyrkstigens vänner”. Till att börja med, stort tack för engagemanget för Ekopark Halle - Hunneberg, naturreservaten och för att ni är ute och njuter av den vackra naturen på bergen.

Vi vill med detta svar ge en bakgrund till det arbete som Sveaskog gör på uppdrag av länsstyrelsen, längs Kyrkstigen och hur planerna framåt ser ut.

Bakgrunden till åtgärderna är att träd utmed Kyrkstigen drabbats av både ask – och almsjuka och dött. Vi har därför trädsäkrat längs leden. Det innebär att vi tagit ned träd som dött och som riskerar att ramla ner över leden och skada människor. Dessa åtgärder gjordes för ett par veckor sedan och det första steget var att lägga ned träden som utgjorde en fara.

ANNONS

Nästa steg är att vi ska städa upp leden genom att lägga i ordning stammarna och köra undan det mesta av grenverket. Död ved är viktigt för många arter och för den biologiska mångfalden, därför kommer en del av den döda veden att ligga kvar. En del kommer också att flyttas till andra delar av reservatet. Då kommer det att se mindre ”stökigt” ut. Det är på gång!

Vi ser fram emot fortsatt kontakt efter nästa steg.

Elisabet Edensvärd,

miljö- och naturvårdspecialist på Sveaskog

ANNONS