Eidare allmännyttan
Att ge Eidar spelregler och ekonomiska förutsättningar att klara sitt uppdrag åligger kommunen, menar debattörer.

Trollhättan behöver en allmännytta att räkna med

Det är olyckligt om den politiska debatten reduceras till att endast diskutera ansvar för tidigare beslut och kortsiktigt affärsintresse, menar debattörer.

ANNONS
|

Replik på ”Peter Eriksson (M): ”Vi slaktar inte Eidar”.

I alla diskussioner kring bostäder finns det en fråga som överskuggar allt: Det handlar om människors hem. Det gäller alla bostadsformer, men när det kommer till det hyrda boendet reduceras människors hem alltför ofta till att bli en handelsvara. Så har det i mångt och mycket blivit kring försäljning av Eidars fastigheter. Så ska det inte vara!

Att ge Eidar spelregler och ekonomiska förutsättningar att klara sitt uppdrag åligger kommunen. Det är ett politiskt ansvar oavsett vilka partier som för tillfället är i majoritet eller i opposition. Men det kan inte ske på bekostnad av det allmännyttiga syftet som Eidars uppdrag vilar på - och på bekostnad av de människor som har sina hem hos Eidar.

ANNONS

Betydelsen av att ”få bra betalt” vid en försäljning, av att göra ”bra affärer”, får inte överskugga betydelsen av att Eidar har ett allmännyttigt syfte och ska visa socialt ansvarstagande. I detta ansvar ingår dels att bidra till fler bostäder, dels även att att befintliga bostäder ägs och förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Detta är särskilt viktigt i fråga om vem som genomför renoveringar och underhåll.

För även en köpare vill naturligtvis göra en bra affär. Och ofta, därmed inte sagt alltid, vill en ny ägare genomföra renoveringar som höjer standarden och bruksvärdet i syfte att kunna ta ut högre hyror än innan. Eidar kan genom sitt allmännyttiga syfte ta ett socialt ansvar och anpassa renoveringar och påföljande standard till vad hyresgäster faktiskt efterfrågar. Ingen är intresserad av ett eftersatt och bristfälligt underhåll, men det spelar roll vem som renoverar och i vilket syfte.

Som företrädare för Hyresgästföreningen möter vi många hyresgäster som är oroliga för vad som händer vid en försäljning. Många är medvetna om att ett eftersatt underhåll innebär en risk för att en ny ägare genom överrenoveringar vill få upp hyresnivåerna. Många uttrycker också att de har valt en kommunal hyresvärd för att de såg Eidar som ett tryggt val för sig och sin familj. Det gäller inte minst för det trygghetsboende som finns på Fridhem, den senaste fastigheten att gå till försäljning. Eidar kan hoppas, men inte garantera, att trygghetsboendet blir kvar.

ANNONS

Det är också rimligt att Eidar vid en försäljning informerar sina hyresgäster på annat sätt än via ett kortfattat sms – så som skett. Det hade varit klädsamt om man tagit människor oro på allvar och inte reducerat deras hem till handelsvaror.

Ett kommunalt bostadsbolag är av strategisk viktig betydelse för Trollhättan och dess invånare, inte minst för att det ger möjlighet att se till att det finns hyresrätter i alla stadens lägen, och till hyror som många har möjlighet att efterfråga. Det är till exempel viktigt att Eidar får fortsatt möjlighet att med socialt ansvar äga och förvalta även i mer centrala lägen, inte minst för att motverka boendesegregation.

Det är olyckligt om den politiska debatten reduceras till att endast diskutera ansvar för tidigare beslut och kortsiktigt affärsintresse i stället för de långsiktiga värden som ett kommunalt bostadsbolag ger. Det viktiga för Hyresgästföreningen och de hyresgäster vi möter är att det finns en allmännytta att räkna med i olika skeenden i livet, oavsett vilka partier som för tillfället är i majoritet eller i opposition.

Agnetha Andersson,

ordförande Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg

Linda Borg,

ordförande Hyresgästföreningen MittVäst

ANNONS