Vi ser att staden behöver en nystart och är villiga att göra jobbet som krävs, skriver debattören.
Vi ser att staden behöver en nystart och är villiga att göra jobbet som krävs, skriver debattören. Bild: Stig Hedstrom

Trollhättan behöver en nystart 2022!

Vi ser att staden behöver en nystart och är villiga att göra jobbet som krävs, skriver debattören.

ANNONS
|

Svar på: ”Ni spär på klyftorna i samhället”.

Jag läser och gäspar. Samma gamla retorik. Vi spär på klyftor och vill åstadkomma mer till de som vill ha mycket. Medan ni till skillnad mot oss vill bygga en stad för alla och värna de svaga. Istället för att lyssna på dessa gamla dammiga ideologi-klyschor låt oss titta på politiken ni bedriver – resultaten vi ser efter 100 års styre.

Jag är ledsen. Många indikationer finns på att vi är betydligt sämre än Sveriges genomsnitt av kommuner. Arbetslösheten är sämre, hela 25 procent av Trollhättans invånare försörjer inte sig själva och vi vinner utmärkelser såsom Sveriges mest segregerade stad.

ANNONS

Skolresultaten är sämre. Var tredje elev lämnar nämligen skolan utan fullständiga betyg till gymnasiet och när ni i höstas äntligen insåg att ni var tvungna att ge upp och stänga Kronan-skolan var där mer än 70 procent ofullständiga betyg bland elever.

Tryggheten är sämre. När den nationella trygghetsundersökningen gjord av brottsförebyggande rådet, Brå, vittnar om att nästan varannan kvinna går en omväg hem, eller var tredje Trollhättebo, eftersom man känner sig otrygg. Då har vi problem.

Äldreomsorgen och omsorg om personer med särskilt behov är sämre. Detta vittnar både personal och anhöriga om. Anmärkningar och viten lämnas från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) – eftersom omsorgen i betydande utsträckning har brister.

Om detta pratar majoriteten inte. Eller faktiskt aldrig. Man fortsätter att prata med gammal retorik och använder en 100 år gammal politik och pratar om allt bra som görs. Absolut, mycket bra görs. Men kan man verkligen påstå att det är rätt saker som görs, när resultatet ser ut som de ovan?

Det enda seriösa vore att ni i majoriteten någon gång valde att prata öppet om dessa bekymmer. Att ni presenterade en politik som kunde ge svar på hur vi efter 100 år med ert styre kunde få resultat större än fler höjningar av kommunalskatten – som dessutom slår hårdast mot de vårdbiträden och underbetalda yrkesgrupper som ni säger er vilja värna.

ANNONS

Att prata om allt fint och bra som görs. Alla ambitioner och visioner ni har. Det håller inte längre.

Vi moderater älskar det trygga Trollhättan! Vi ser att staden behöver en nystart och är villiga att göra jobbet som krävs för att komma till rätta med arbetslöshet, skolresultat tryggheten och kvaliteten inom omsorgerna. Dessutom kan ni lita på att vi kommer värna åkermarken när vi säger att vi ska göra det! Att vi kommer öka andelen solel och träbyggnation i kommunen när vi säger att vi ska göra det! Att vi ska bygga ett cirkulärt center eller utveckla återvinning via flerfackssystem och mycket mer.

Trollhättan behöver en nystart, gör den möjlig tillsammans med oss den 11 september!

Jennie Bergius Eriksson (M)

ANNONS