trollhättans lottakår
Svenska Lottakåren har haft ett nära samarbete med Försvarsmakten ända sedan organisationen grundades, uttrycker skribenten. Bild: TTELA

Trollhättans lottakår utbildar både kvinnor och män

Vi har gett kvinnor en möjlighet att utveckla sig själva och sina färdigheter och banat vägen för att fler kvinnor engagerar sig i vårt gemensamma försvar, uttrycker Mari Andréasson, Trollhättans lottakår.

ANNONS
|

Lottakåren har spelat en avgörande roll i att främja kvinnors delaktighet i försvaret av vårt land genom att fungera som en plattform för utbildning, rekrytering och stöd. Vi har gett kvinnor en möjlighet att utveckla sig själva och sina färdigheter och därmed banat vägen för att fler kvinnor engagerar sig i vårt gemensamma försvar.

Svenska Lottakåren har haft ett nära samarbete med Försvarsmakten ända sedan organisationen grundades. Personalbristen under andra världskriget gjorde att många lottor klev in för att ersätta män som behövde frigöras för stridande befattningar. Trots den kompetens som lottor tillförde, och fick mycket beröm för, dröjde det till 1980 innan kvinnor kunde söka frivilligt att göra värnplikten. Idag rekryterar och utbildar vi, både kvinnor och män, för befattningar i både det militära och det civila försvaret.

ANNONS

Efter 100 år av verksamhet ser vi att demokratin återigen är hotad, att jämställdheten minskar och att andelen kvinnor inom Försvarsmakten fortfarande är alldeles för låg. Samtidigt som vi alla behövs för att visa omvärlden att vi kommer försvara vårt land. Vi välkomnar alla kvinnor att bli medlem och tillsammans med oss bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Då som nu har lottor i grunden ett starkt samhällsengagemang och en vilja att bidra där våra kompetenser behövs.

Trollhättans lottakår kommer att uppmärksamma Internationella kvinnodagen den 8 mars i Oden. Vi kommer då att informera allmänheten om att alla som bor i Sverige behöver förbereda sig om hur man kan bidra till ökad motståndskraft i samhället. Alla kan göra skillnad för ett säkrare och tryggare samhälle i både vardag, kris och krig.

Mari Andréasson

Kårchef i Trollhättans lottakår

ANNONS