global uppvärmning
Det brådskande behovet av drastiska utsläppsminskningar är idag otvetydigt enligt IPCC, menar debattörer. Bild: batuhan toker

Trots åsiktsfrihet är det tid att lämna klimatförnekelsen nu

Det brådskande behovet av drastiska utsläppsminskningar är idag otvetydigt enligt IPCC, menar debattörer.

ANNONS
|

Den globala uppvärmningen är ett faktum och det är ställt bortom allt rimligt tvivel att mänskliga aktiviteter är den huvudsakliga orsaken. Det brådskande behovet av drastiska utsläppsminskningar är idag otvetydigt enligt IPCC, något som de flesta beslutsfattare och internationella organisationer ställer sig bakom.

Det är fullt förståeligt att vissa fortfarande förkastar klimatvetenskapens slutsatser med tanke på den oerhörda magnituden av klimatkrisen och den stora kontrasten mot vår nuvarande livsstil (P1 Klotet 26 april). Det är mänskligt att tvivla på det som ligger bortom det vi anser vara rimligt. Chalmers till exempel forskar på detta i Centre for Studies of Climate Change Denialism (CEFORCED).

ANNONS

Tyvärr drabbas världen redan nu och i allt snabbare takt av klimatförändringens effekter. Vi måste därför påskynda omställningen och snabbt minska vårt ekologiska fotavtryck. Det kan vi bara göra om vi lämnar förnekelsen och populism bakom oss och istället fokuserar på hur vi gemensamt kan skapa positiv förändring utan att det drabbar de ekonomiskt svaga. För det krävs att vi ändrar våra tankesätt, normer och vanor kring konsumtion och resurser. Det är inte lätt, men det är ända vägen mot överlevnad.

Alexander Witte,

språkrör

Erica Cossey,

styrelseledamot

Mattias Eklund,

styrelseledamot Miljöpartiet de gröna i Trollhättan

ANNONS