Staten ska aldrig ha rätt att kontrollera fria människors kroppar, skriver insändarna.
Staten ska aldrig ha rätt att kontrollera fria människors kroppar, skriver insändarna. Bild: Pexels

Trötta på att sätta morgonkaffet i halsen

Staten ska aldrig ha rätt att kontrollera fria människors kroppar, skriver insändarna.

ANNONS

När man idag scrollar igenom nyhetsflödet på morgonen så blir tyvärr otrevliga överraskningar en vanligare och vanligare syn. Vi är trötta på att sätta morgonkaffet i halsen!

Nyligen har USA gjort det möjligt för delstaterna att kunna detaljstyra kvinnors kroppar genom att förbjuda abort, och av allt att döma så kommer även många delstater ta den möjligheten. Detta innebär en stor förlust för den fria och framåtsträvande världen. Extra pikant är att det är just USA väljer att inskränka denna rättighet, vad hände med frihet och självbestämmande?

Svensk aborträtt är idag ohotad. Detta är något som inte sällan framhålls av debattörer som inte vill se något grundlagsskydd. Detta är en farligt naiv syn just eftersom att den är ohotad idag, men vem vet hur det ser ut imorgon? Det sticker verkligen i ögonen när politiker och skribenter, inte minst från vänsterhåll, gör denna avgörande fråga till föremål för politisk pajkastning, det är ett stort svek mot landets kvinnor och ungdomar.

ANNONS

I tider som dessa, när det egna självbestämmande kan hotas måste vi tänka över vilket samhälle vi vill lämna till våra döttrar och barnbarn. Det självklara svaret hos alla tänkande människor bör vara ett jämställt och fritt samhälle. Därför känns det mycket angeläget att grundlagsskydda aborträtten, staten ska aldrig ha rätt att kontrollera fria människors kroppar.

Låt Sverige återigen vara ett föregångsland, grundlagsskydda aborträtten.

Elliot Nellbro

Olle Ebefors

MUF Vänersborg

ANNONS