Just förebyggande insatser är vad polis och annan samhällsverksamhet ser som den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med gängkriminaliteten, menar kommunstyrelsens ordförande <strong id="strong-6081d971bef8d255fdb1c284a4b19736">Paul Åkerlund (S).</strong>
Just förebyggande insatser är vad polis och annan samhällsverksamhet ser som den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med gängkriminaliteten, menar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S). Bild: Christian Flodin

Ung fritids betydelse kan inte överskattas!

Just förebyggande insatser är vad polis och annan samhällsverksamhet ser som den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med gängkriminaliteten, menar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S).

ANNONS

Replik på ”Skatteregn över Kronogården och mer över ung fritid”.

I en uppenbar strävan att göra politisk karriär ger sig Jibran Gergy (M), likt sina partikamrater, på mig som person. Vad Gergy (M) och hans partikamrater inte förstår är att de som angrips och bespottas allra mest är de många eldsjälar och ideella krafter som lägger ner tid och kraft på att göra Trollhättan till en bättre stad, också för dem som inte är födda med silversked i munnen.

I sitt senaste inlägg angriper han Ung fritid, ett arbete som bedrivs genom IFK Trollhättan. ”Syns de med sina aktiviteter?”, frågar Gergy (M). Uppenbarligen har Gergy (M) och övriga i hans parti inte särskilt mycket kontakt med de människor och det arbete de gör när de gång efter gång misskrediterar både dem och deras arbete i sin politiska propaganda.

ANNONS

I färskt minne har vi bland annat de två gånger som den högerextreme Paludan varit på besök. Ung fritid och kultur-fritidsförvaltningen gjorde, tillsammans med polis, kyrkor och samfund, andra föreningar och näringsliv i de södra stadsdelarna ett jättejobb såväl inför som under besöken för att undvika bråk. Detta sätt att bemöta dansken har sedan tagits efter i andra städer, med gott resultat. En förutsättning för att få denna uppställning är ett långt förtroendeskapande arbete mellan såväl de unga sinsemellan som deras kontakter med samhälle, föreningar och polis, och även upparbetad samverkan mellan polis, staden och övriga civilsamhället.

Ung fritids och IFK Trollhättans betydelse för att förhindra unga från att rekryteras till kriminella nätverk kan inte överskattas. Det handlar om många hundra unga som fått en meningsfull fritid i stället för att bara dra runt. Det engagemang som finns såväl för som bland dessa unga killar och tjejer ger mångfalt tillbaka på varje satsad krona. Ett fungerande samhälle kan inte stå där och bara peka finger åt unga som saknar framtidshopp, för att sedan ta till stora släggan med långvariga fängelsestraff, kollektiv bestraffning av hela familjer genom vräkning, utvisning och stopp för alla möjligheter att skaffa sig någon annan försörjning än genom kriminalitet.

ANNONS

Just förebyggande insatser är vad polis och annan samhällsverksamhet ser som den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med gängkriminaliteten. Men hos Moderaterna lyser förslag på detta med sin frånvaro.

Ett litet råd till såväl Jibran Gergy (M) som hans partikamrater: Ta er tid och besök verkligheten! Prata med de människor ni uttalar er om i stället för att prata om dem. Jag är övertygad om att också ni då kommer att upptäcka vilken samhällsnytta de gör, och vilka resurser som finns att ta vara på bland såväl unga som vuxna i södra stadsdelarna, om de bara ges chansen.

Paul Åkerlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande

ANNONS