centrum vänersborg
En befolkningsprognos bygger på antaganden om byggnation, och intresset för att bygga påverkas av befolkningsprognosen, menar skribenten. Bild: Andreas Olsson

Unga familjer bor i Vänersborg medan Trollhättan fantiserar

En befolkningsprognos bygger på antaganden om byggnation, och intresset för att bygga påverkas av befolkningsprognosen, menar skribenten.

ANNONS
|

Vänersborg firar att de uppnått 40 000 invånare under årets första kvartal. Politikerna ser det som ett kvitto på att satsningen på nya bostäder varit rätt taktik. Problemet med den tolkningen är att Trollhättan sackat efter de senaste tre åren trots att Trollhättan och Vänersborg under perioden färdigställt ungefär lika många nya bostäder. Under perioden har Vänersborg och Trollhättan ökat med cirka 140 respektive 40 personer per år. Tvåstads förmåga att öka sin befolkning är alltså så låg som 180 personer per år. Som jämförelse kan nämnas Lilla Edet, Ale och Kungälv som ökat cirka 90, 270 respektive 950 personer per år. Med nuvarande ökningstakt ökar Tvåstad med 771 personer till juli 2027 och når då 100 000 invånare.

ANNONS

TTELA lyfter fram att särskilt barnfamiljer och personer i åldern 20-35 flyttar till Vänersborg. Denna statistik verkar bara se på antalet inflyttande och inte på nettot av in- och utflyttningar. Att se på nettot är mer intressant. Enligt SCB har antalet barn i åldern 0-4 legat still i Vänersborg de gångna åren medan Trollhättan har sett en minskning med 219 barn, vilket är en anmärkningsvärt hög skillnad. Det är helt uppenbart att unga familjer föredrar Vänersborg.

Antalet personer i åldern 20-25 har sjunkit kraftigt i Vänersborg så väl som Trollhättan de gångna tre åren. För Vänersborg är nettot -190 personer och Trollhättan -335 personer. Här får vi nog misstänka att högskolesektorns utveckling mot distansundervisning gör att antalet studenter minskar.

I åldern 26-35 har Vänersborg ökat 105 personer och Trollhättan 274 personer. Det är intressant eftersom detta är typiskt barnafödande ålder. Den kraftiga minskningen av antalet barn i just Trollhättan tyder på att barnafödande par föredrar Vänersborg medan ensamstående föredrar Trollhättan.

Trollhättan och Vänersborg har två andra ålderskategorier som föredrar att flytta. Dels gäller det personer i åldern 50-55 och dels gäller det personer som nyligen gått i pension. Antalet 50-55-åringar har de tre gångna åren minskat med 173 personer i Vänersborg och 267 personer i Trollhättan. Antalet 66-71 åringar har minskat med 94 respektive 104 . Antalet personer över 80 ökar dock kraftigt: 233 respektive 172 personer under de tre gångna åren.

ANNONS

Det verkar som om folk flyttar från Tvåstad när barnen gått ur skolan. Pensionärer kan misstänkas skriva sig i sommarstugan för att sedan skriva sig i Tvåstad när man känner sig för gammal för att ha två boenden. Tvåstads höga kommunalskatter kan vara en bidragande faktor. Att just personer 80+ samt barnfamiljer föredrar Vänersborg kan bero på att Vänersborg upplevs som tryggare.

Vänersborg ska givetvis gratuleras framgången, samtidigt bör Vänersborgs politiker dra lärdom av Trollhättans misslyckande med Vårvik. En befolkningsprognos bygger på antaganden om byggnation, och intresset för att bygga påverkas av befolkningsprognosen. Ju mer man fantiserar desto galnare hamnar man.

Dag Kihlman

LÄS MER:Nya invånare: Därför flyttade vi till Vänersborg

ANNONS