eidar
Det är med stor oro Vänsterpartiet bevittnar denna försäljningsbonanza, menar debattören Petra Larsson. Bild: Sanna Brobjer

Utförsäljning av allmännyttan - en brakförlust för samhället

Vi säljer alltså lägenheter där hyran är överkomlig och bygger avsevärt dyrare, menar debattören Petra Larsson.

ANNONS
|

I Trollhättan är det nu tredje gången på kort tid som den styrande minoriteten med stöd av SD beslutat om utförsäljning av hyresfastigheter ur Eidars bestånd. Till dags dato handlar det om totalt 450 lägenheter. Det är med stor oro Vänsterpartiet bevittnar denna försäljningsbonanza. För visst är det så, att sålt är sålt och kommer aldrig mer tillbaka.

Trollhättan har nu blivit en i raden av kommuner som använder sin allmännytta som bankomat när man behöver fylla ut eller täcka hål i kommunkassan. Ett vanligt argument för försäljning är att man vill få loss pengar för att kunna bygga nytt. Problemet är bara att den matematiken inte går ihop. Kostnaden för nyproduktion är mycket högre än intäkten för de sålda hyresrätterna. Man säljer ett stort antal lägenheter för att bygga betydligt färre nya. Och när de nya lägenheterna står färdiga är de dessutom så dyra att många inte har råd att betala hyran för att bo i nyproducerat. Vi säljer alltså lägenheter där hyran är överkomlig och bygger avsevärt dyrare. I förlängningen betyder detta att vårt kommunala bostadsbolag riskerar att få brist på hyresbostäder som folk har råd att bo i.

ANNONS

Kommunerna har, till skillnad från privata aktörer på hyresmarknaden, ett lagstadgat bostadsförsörjningsansvar och det kommunala bostadsbolaget Eidar är alltså den enda aktören i Trollhättan med ett annat syfte än att enbart ge avkastning på kapital åt sina ägare. Med minskad allmännytta får vi ett svagare bostadspolitiskt instrument, och vi riskerar att få större grupper som inte hittar lägenheter de har råd med.

Det räcker att snegla på andra kommuner för att snabbt konstatera att utförsäljning till privata aktörer inte löst problemen på bostadsmarknaden. På de platser man sålt av delar av allmännyttan har det tvärtom skapats större ojämlikhet och en orättvis bostadsmarknad. Vänsterpartiet vill att vårt kommunala bostadsbolag ska få bästa möjliga förutsättningar att leva upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar. I detta sammanhang är det viktigt att understryka att Eidars prioriterade målgrupp inte är de som kan betala 15 000 kronor eller mer i månaden för sin hyresrätt.

Vänsterpartiet i Trollhättan menar att den senaste tidens försäljningar helt enkelt kan ses som samhällsekonomiska förluster och vi är oroliga för de långsiktiga konsekvenserna när vi nu utarmar det gemensamma.

Petra Larsson, gruppledare

Vänsterpartiet i Trollhättan

ANNONS