takregelutredning
Det är inte självklart att systemet måste ha ett sådant tak. Taket är en avvägning som utredningen gjorde.

Utredningen har bedömt taket mindre betydelsefullt

Det gör att taket framstår som mycket mer betydelsefullt än vad utredningen bedömt att det blir, menar debattörer.

ANNONS

Replik på ”Takregeln gör det attraktivt med tätortsnära vindkraftverk”.

Ulf Stenberg beskriver i sin artikel själva förslaget på ett tak för intäktsdelningen i huvudsak korrekt. Däremot gör han väsentligt andra antaganden och beräkningar än vad utredningen gjorde. Det gör att taket framstår som mycket mer betydelsefullt än vad utredningen bedömt att det blir. Syftet med detta svar är att beskriva dessa skillnader, inte att gå i polemik med Ulf Stenberg om lämpligheten i att ha ett tak på intäktsdelningen.

Utredningens förslag på intäktsdelning ger den som äger ett bostadshus nära en ny landbaserad vindkraftspark en rätt till en årlig ersättning från parken. Hur stor ersättningen blir, beror på hur långt avståndet till parken är och på marknadsvärdet av den producerade elen (det vill säga på hur högt elpriset är).

ANNONS

Som Ulf Stenberg beskriver har förslaget ett tak på två procent av marknadsvärdet av den aktuella vindkraftsparkens producerade el. Om den totala intäktsdelningen blir högre än så, så justeras alla närboendes intäktsdelning ned proportionellt, så att totalkostnaden för parken stannar på två procent.

Det är inte självklart att systemet måste ha ett sådant tak. Taket är en avvägning som utredningen gjorde. Syftet var att intäktsdelningen inte ska slå ut lönsamheten (och därmed omöjliggöra) viktiga parker främst i södra Sverige, där fler människor bor men där behovet av tillkommande elproduktion - i vart fall just nu - också är som störst. Av betydelse för den bedömningen är att vi även föreslår att ersättning ska kunna gå till lokalsamhället och förordar en ersättning till kommunen. Noteras kan att samma tak finns på Danmarks motsvarande system VE-bonus. Bara tio procent av planerade parker bedöms slå i taket

I Ulf Stenbergs beräkning blir maximal intäktsdelning för ett hus 10 000 kronor. Ersättningen slår i taket och börjar justeras ned redan efter åtta närboende, och är mer än halverad vid 20 närboende. Vi har inte gått igenom exakt hur Ulf Stenberg räknat, men utredningens egna analyser ger en väsentligt annan bedömning av takets betydelse.

Utredningen gjorde en dataanalys, där förslaget tillämpades på de 58 parker som fanns inlagda i Vindbrukskollen som “ej uppförda” samt samkördes med fastighetsinformation från Lantmäteriet. Taket aktiverades endast för tio procent av dessa parker. Ett viktigt skäl till att inte fler vindkraftsparker slagit i taket, är att de flesta hus som berättigar till intäktsdelning ligger längst ut i den radie inom vilken intäktsdelning erhålls.

ANNONS

Ju närmare parken husen ligger, ju färre hus behövs alltså för att totalkostnaden ska slå i taket. I utredningens dataanalys skulle parkerna i södra Sverige (SE3 + SE4) i snitt berättiga totalt 63 hus till intäktsdelning. Av dessa låg i snitt bara två hus inom fyra gånger ett vindkraftverks totalhöjd (alltså inom 1 000 meter, om det närmsta verket är 250 meter högt). Resten låg längre bort.

I Ulf Stenbergs beräkning antas i stället alla hus som erhåller intäktsdelning ligga på fyra gånger totalhöjden (1 000 meters) avstånd från vindkraftverket. Det vill säga, alla hus antas vara Hus A. Med detta antagande, som sägs göras ”för enkelhets skull”, får taket en mycket kraftfullare effekt än vad utredningens data pekar på.

Mattias Schain

var huvudsekreterare i Incitamentsutredningen (SOU 2023:18 Värdet av vinden)

Erik Lundin

doktor i nationalekonomi, verksam vid Institutet för Näringslivsforskning och var expert i utredningen

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Kommentera

Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och TTELA förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS