Lönen är lägre än ett cafébiträdes, uttrycker signaturen.
Lönen är lägre än ett cafébiträdes, uttrycker signaturen. Bild: Sanna Tedeborg

Vad ska motivera en ung person att arbeta i försvaret?

Lönen är lägre än ett cafébiträdes, uttrycker signaturen.

ANNONS
|

I ljuset av de stora satsningar som ska göras på Försvarsmakten de närmaste åren så undrar jag hur rekrytering av kompetent personal ska ske. En soldat med grundutbildning som arbetar på ett regemente har 20 000 (!) kronor i ingångslön. Efter två år är den cirka 20 500. Som medlem i Officersförbundet har de också ynka tio procent på resor med SJ som bokas långt i förväg. Det här är personer som har rätt att bära vapen (bevakningssoldater till exempel) och förväntas utföra en mängd psykiskt och fysiskt krävande arbetsuppgifter. Och det för att upprätthålla, och utveckla, vårt lands försvarsförmåga och skydda vår Försvarsmakt och i förlängningen vårt land, mot olika typer av intrång, både territoriella och digitala.

ANNONS

Vad ska motivera en ung person som genomgått såväl den mycket hårda urvalsprocess med psykologiska och fysiska tester som föregår en militär grundutbildning (värnplikt), som grundutbildningen med 4400 kronor/månad under utbildningstiden (och om man gör hela utbildningen 4400 kronor per gjord månad vid muck) att börja arbeta i Försvarsmakten? Lönen är lägre än ett cafébiträdes och även om cafébiträden gör ett viktigt jobb så kräver det inte lång utbildning och försakande av förvärvsinkomst under upp till 14 månader (värnpliktstiden) för att få jobb på café.

Jag kan inte heller för mitt liv begripa varför inte fler företag ger den lilla gruppen värnpliktiga, de är bara cirka 5000/år, rejäla rabatter. Värnpliktiga borde som i många andra länder ha riktigt generösa rabatter på resor, inträden, försäkringar, konsumtionsvaror och annat. Höj soldatlönerna!

Någonstans i Sverige

ANNONS