Våldet mot kvinnor angår oss alla

Just i morgon kan du göra något så enkelt som att bära något orange för att visa utsatta kvinnor du möter att du ser, hör och är redo att stötta, menar debattören.

ANNONS

En hel värld är orange just nu. I Sverige är det nationella ”En vecka fri från våld” och imorgon, den 25 november, är FNs internationella dag för att stoppa våldet mot kvinnor. Via UN Women pågår aktiviteter, med start 25 november, till den 10 december och det årliga högtidlighållandet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Det konstateras om och om igen att den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Det är där risken är som störst att utsättas för fysiskt och psykiskt våld. Det drabbar kvinnor av alla religiösa- och etniska tillhörigheter, social status eller geografiska platser. De flesta kvinnor drabbas inte och de flesta män säger nej till våldet. Det är hög tid att vi också visar det, i ord och handling.

ANNONS

Vi har alla ett ansvar för att stoppa våldet mot kvinnor: Som förälder genom att lägga en sund grund hos våra barn, som lärare genom att upptäcka och motverka strukturer i den miljö där unga tillbringar stora delar av sin dag, som släkting, kompis, arbetskamrat, granne och medmänniska genom att se, reagera och agera när någon utsätts eller utsätter någon. Och som politiker ligger ansvaret i att fatta de beslut och tilldela de resurser som behövs för att aktivt göra skillnad.

Just i morgon kan du göra något så enkelt som att bära något orange för att visa utsatta kvinnor du möter att du ser, hör och är redo att stötta. Och för att visa förövarna detsamma.

Och jag själv kommer, som politiker, att fortsätta göra vad jag kan för Trollhättans kvinnor. Även i opposition.

Monica Hanson (S)

ANNONS