äldreboende
Om tiotimmarsnätter skulle kunnat återinföras hade man minskat ensamarbeten under kvällstid då många vårdtagare behöver hjälp, menar signaturen. Bild: Jenny Ingemarsson

Vänersborg lutar åt vara oattraktiv och ohållbar i alla delar av livet

Om tiotimmarsnätter skulle kunnat återinföras hade man minskat ensamarbeten under kvällstid då många vårdtagare behöver hjälp, menar signaturen.

ANNONS
|

Replik på ”Lyssna på era medarbetare! Schemat blir dåligt av elvatimmarsvilan”.

Precis som nämns i insändaren så är det stor risk för massuppsägningar om arbetsförhållandena blir ännu sämre inom vården i Vänersborg. Det tragiska är att de som drabbas hårdast är våra äldre. Om tiotimmarsnätter skulle kunnat återinföras hade man minskat ensamarbeten under kvällstid då många vårdtagare behöver hjälp med läggning och så vidare.

Vi som jobbar ute i verksamheten vet vad som fungerar bäst men får inget gehör uppifrån. Det finns flera planer från Vänersborgs politiker om hur man ska kunna strypa åt verksamheten ännu en gång för att spara pengar. Ett förslag som varit uppe är att slopa rätten till heltid för oss undersköterskor.

ANNONS

Att försämra villkoren för oss som arbetar i vården är oerhört riskabelt. Vänersborgs kommun har i dagsläget svårt att få personal till sina verksamheter, troligtvis blir det inte bättre av att ledningen väljer att genomföra ännu mer försämringar för sin personal och samtidigt vägrar föra dialog om något som skulle underlätta för både personal som vårdtagare tiotimmarsnätter?

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar av livet lutar snarare åt oattraktiv och ohållbar i alla delar av livet. Flera av våra erfarna undersköterskor har redan bytt jobb till annan kommun och många planerar att söka annat jobb.

Nu är det hög tid för Vänersborgs kommun att ta vara på den erfarna personal som finns kvar och lägga fokus på det som är viktigast: Få personal att stanna kvar i kommunen samt värna om att vi som arbetar ska kunna utföra en dräglig vård för våra äldre.

Undersköterskor i Vänersborgsborgs kommun

ANNONS