Höger. Annie Lööf står längst till höger i GAL-skalan (grön, alternativ, libertariansk) och är den absoluta motsatsen till C:s tidigare partiledare, skriver insändarskribenten.
Höger. Annie Lööf står längst till höger i GAL-skalan (grön, alternativ, libertariansk) och är den absoluta motsatsen till C:s tidigare partiledare, skriver insändarskribenten.

Vara medlem i privat elit-organisation gör Annie Lööf olämplig

Partiledarna Gunnar Hedlund, Torbjörn Fälldin och Maud Olofsson stod för TAN-skalan (traditionell, auktoritär, nationalistisk) och djupt förankrad i den svenska landsbygden. Annie Lööf står längst till höger i GAL-skalan (grön, alternativ, libertariansk) och är den absoluta motsatsen till C:s tidigare partiledare.

ANNONS
|

Vart är Annie på väg med C? Bliderberggruppen (BBG) startades för 64 år sedan i Holland för att motarbeta anti-amerikanska strömningar i Europa. Medlemmar i BBG är världens mest förmögna eller personer med stor makt som kan hålla tyst, lyssna och lyda då inget får kommer ut från mötena.

Världens då rikaste David Rockefeller yttrade år 1990” Supernationell suveränitet och världsbank är att föredra framför nationella statsregeringar.”BBG vill även att NATO skall vara FN:s världsarmé. År 2017 var Annie Lööf en av de inbjudna i BBG s möte. Ett annat frågetecken om Annie Lööf är medlemskapet i det globala nätverket Trilaterala Kommissionen (TK) som grundades på 1970-talet av Henry Kissinger, David Rockefeller och Zbigniew Brzezinski för att främja samarbetet mellan världens miljonärer och maktpersoner inom politik, media och ekonomi. Kommissionen tillåter ingen insyn i verksamheten, mötena är hemliga och vad som beslutas rapporteras inte till medierna!

ANNONS

Kommissionens manifest anser att folks politiskt engagemang som icke önskvärt utan ”mer måtta i demokratin och inte bråka med statsmakterna” samt att nationalism måste till varje pris svartmålas och motarbetas. Birger Schlaug före detta språkrör i MP skriver om TK: ”Att vara medlem i denna privata elit-organisation gör Annie Lööf högst olämplig som både statsminister och minister, det är extremt dåligt omdöme” Röstar småbrukare på landsbygden fortfarande på C eller varifrån får C sina röster idag? Är C en lämplig samarbetspartner till S?

En gång i tiden C-väljare

ANNONS