Varför måste vi snigla fram över Dalbobron långt från staketet?

När Stallbackabron nyss renoverades fick vi minsann köra mycket fortare, och då rörde det sig om 10 000-tals fordon per dag, menar signaturen.

ANNONS

Trafiken tvingas i båda riktningar köra i snigelfart över Dalbobron i Vänersborg. Varför måste bilar mot Dalsland snigla fram i 30 kilometer i timmen långt från betongstaketet? När Stallbackabron nyss renoverades fick vi minsann köra mycket fortare, och då rörde det sig om 10 000-tals fordon per dag.

Men på Dalbobron har gatuarbetarna eller cyklande ”gatubyråkrater” bestämt att snigelfart blir lagom och bra. Bilfilen mot Vänersborg löper utmed ett skyddande kravallstaket på betongfundament. Längst upp på bron finns en öppning. Varför ska vi tvingas snigla efter öppningen mot stan. Och varför ska vi tvingas snigla då gatuarbetarna gått hem i god tid för dagen efter sju timmars pysslande?

ANNONS

Gatu/brojobbet sker i snigeltempo under 18 månader. Det är väl bara stat eller kommun som tillåts arbeta så långsamt och driva folk till vansinne. De har inget ansvar, eller bryr sig kanske inte. Nu står fem och låtsas göra något på bron. Om Vänersborgs politiker kände minsta ansvar för detta uppenbara debaclet så borde minst 50 gatu/broarbetare tvingas sättas in så det blir klart på en månad.

PS! Gigantiska köer vid broöppningarna. Hur ska det bli till sommaren med alla segelbåtar?

Snigelfart på Dalbobron - sätt in 50 broarbetare!

ANNONS