Har insändaren ett syfte med att sprida felaktig information och vem är mest trovärdig, undrar skribenten.
Har insändaren ett syfte med att sprida felaktig information och vem är mest trovärdig, undrar skribenten. Bild: shutterstock

Varför vill du sprida felaktig information om flygets utsläpp?

Har insändaren ett syfte med att sprida felaktig information och vem är mest trovärdig, undrar skribenten.

ANNONS

Svar på: ”Finns mycket kvar att göra för miljön”.

Insändaren har missuppfattat att flyget är orsaken till ofantligt stora utsläpp i atmosfären och påstår felaktigt påstår att ”Dessa flygplan, som skitar ner så mycket mer än våra idisslande djur!”

Jag förslår att insändaren studerar siffrorna som Naturskyddsföreningen anger i stället för att komma med oriktiga uppgifter:

• Kött- och mejeriprodukter påverkar klimatet nästan lika mycket som världens alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans

• 2016 stod kött, mejeri och foderproduktion för 13 procent av de totala

växthusgasutsläppen.

• Flyget står för 4-5 procent av utsläppen av människans globala klimatpåverkan inklusive utsläpp på hög höjd.

ANNONS

Har insändaren ett syfte med att sprida felaktig information och vem är mest trovärdig – är det insändaren eller Naturskyddsföreningen?

PL

ANNONS