Vart ska barnen ta vägen

Replik Svar på: Fördömer händelserna på Kronogården och Lextorp

ANNONS

Att de södra delarna av Trollhättan är de tätast befolkade i hela staden. När man bygger en stad och endast tillgodoser behovet av att ha tak över huvudet. Att varje familj har ett visst antal barn som också har behov.

Varje barn som har intressen utanför fotbollen. Vart skall dessa barn ta vägen, när inga alternativ bjuds. Barn som efter 6 års ålder inte längre leker i en anlagd sandlåda, vart tar de vägen. Att jaga barn runt bostadsområdena har aldrig varit någon lösning. Det saknas lämpliga lokaler och ytor för aktiviteter som tillfredsställer barns behov.

Själv deltog jag i "Grannstöd" 2005 och fick då insikt i hur barns villkor såg ut. Dagens tätbebyggda samhällen är långt ifrån barnvänliga, man får de barn man förtjänar. Hur många ungdomar saknar sommarjobb och därmed egna pengar.

ANNONS

Allt kostar pengar även barns aktiviteter. Högavlönade föräldrar får stora skattelättnader, de fattiga får ingenting.

DIRGNI

ANNONS