Nyföretagandet har fallit kraftigt de senaste åren och konkurserna ökar, menar Charlotte von Sydow och Boo Gunnarson på Visma Spcs.
Nyföretagandet har fallit kraftigt de senaste åren och konkurserna ökar, menar Charlotte von Sydow och Boo Gunnarson på Visma Spcs. Bild: Ola Pilhem

Västra Götaland behöver fler företag – inte färre

Nyföretagandet har fallit kraftigt de senaste åren och konkurserna ökar. Eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag är utvecklingen ett allvarligt hot mot framtidens välfärd, menar Charlotte von Sydow och Boo Gunnarson på Visma Spcs.

ANNONS
|

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är det hoppfullt att allt fler mellan 18 och 29 år startar eget företag. Sedan 2021 har nyföretagandet bland unga ökat med hela 55 procent. Samtidigt har nyföretagandet sett till alla åldrar fallit med 25 procent under samma period, enligt data från Bolagsverket.

Nästan alla företag i Västra Götaland är småföretag med upp till 10 anställda. Vi träffar varje år hundratals av dem och ser vad som hindrar dem från att utvecklas. Därför har vi tagit fram tre konkreta åtgärder som Västra Götalands riksdagsledamöter och kommuner bör prioritera för att få ännu fler livskraftiga företag och säkra välfärden:

ANNONS

1. Börja i skolan

Ung Företagsamhet är ett sätt att driva eget företag under skoltiden. Elever som drivit UF-företag startar oftare eget företag, får oftare jobb och har färre arbetslöshetsdagar. Kommunerna bör säkerställa att alla gymnasielever får möjlighet att delta i utbildningskonceptet Ung Företagsamhet.

2. Skapa större ekonomisk trygghet

Var tredje svensk drömmer om att starta eget företag. Ett av de vanligaste skälen till att avstå är oro för den egna ekonomin om företaget skulle gå dåligt, visar flera Sifoundersökningar som Visma Spcs har genomfört.

Vi vet att många företagare tyvärr faller mellan stolarna, eftersom trygghetssystemen i grunden är utformade för anställda. För att stimulera fler nya företag, skapa nya jobb och vända konjunkturen måste det vara lika ekonomiskt tryggt att driva företag som att vara anställd. Västra Götalands riksdagsledamöter måste därför driva på regeringen så att trygghetssystemen för egenföretagare stärks.

3. Hjälp nya och växande företag

Kommunerna kan underlätta för alla som vill ta steget till eget genom att se till att de får en erfaren företagare som mentor, som kan stötta med nätverk och erfarenhet. Kommunerna bör också erbjuda vägledning så att fler kan utveckla sin affärsidé, hitta rätt bland tillstånd och regler samt skala upp och anställa personal. Samarbeta med NyföretagarCentrum som ger råd vid företagsstarter och med Almi som hjälper företag att växa.

ANNONS

Det är ett decennium sedan det startades så få företag som nu och konkurserna har inte varit så många sedan 90-talet. Då är de ungas ökande nyföretagande ett ljus i mörkret. Nu behövs varenda invånare i Västra Götaland som tar steget till eget företagande för att skapa jobb, öka skatteintäkterna och säkerställa den framtida välfärden. Eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag behöver vi fler företag – inte färre.

Charlotte von Sydow

Vd Visma Spcs

Boo Gunnarson

Företagarexpert Visma Spcs

ANNONS