Sverige och Västsverige har en unik möjlighet att inte bara upprätthålla det gröna ledarskapet, utan också stärka sin konkurrenskraft och skapa tusentals nya arbetstillfällen, menar skribenterna.
Sverige och Västsverige har en unik möjlighet att inte bara upprätthålla det gröna ledarskapet, utan också stärka sin konkurrenskraft och skapa tusentals nya arbetstillfällen, menar skribenterna. Bild: Annika Karlbom

Västsverige behöver ny lokal energi nu!

Sverige och Västsverige har en unik möjlighet att inte bara upprätthålla det gröna ledarskapet, utan också stärka sin konkurrenskraft och skapa tusentals nya arbetstillfällen, menar skribenterna.

ANNONS
|

Över hela världen pågår en omställning inom industrin och transportsektorn, för att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna. Denna omställning är både nödvändig för att lösa de akuta miljöproblemen och för att företag ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Det finns inga andra alternativ för företagen om de vill uppnå framgång på lång sikt. I Västsverige väntar stora företagsetableringar, och för att locka till sig nya etableringar och behålla dem vi redan har behöver vi snabbt expandera vår elproduktion samtidigt som vi ökar nätutbyggnaden, energieffektiviserar och bygger ut lagring.

Näringslivet riktar stark kritik för att det inte godkänns tillräckligt med ny elproduktion. De nuvarande tillståndsprocesserna tar alldeles för lång tid, är kostsamma och upplevs som oförutsägbara av näringslivet. Detta resulterar i att viktiga investeringar försenas, flyttas till andra länder eller helt uteblir. Vi har lagt fram en tydlig färdplan hur vi kan öka elproduktionen radikalt redan denna mandatperiod. Nu behöver spadens sättas i backen och det politiska tjafset läggas åt sidan.

ANNONS

En debatt har uppstått angående vilken typ av energikällor som bör användas för att producera tillräckligt med el men politiken bygger inga kraftverk. Det är företag med investerare som gör. Vi ser hur mångmiljardbelopp står redo att investeras i både havs- och landbaserad vindkraft samt solel om regeringen bara fattar beslut om tillstånd.

Ändå pratar regeringen bara om kärnkraft. Kärnkraften är en del av energisystemet och det går att få ut mer av de befintliga även på kort sikt, att bygga nytt tar dock tid. Det är därför dumt att ställa kraftslagen mot varandra och bromsa lönsam vindkraft nu för att eventuellt få kärnkraft sen. För att öka acceptansen för vindkraft på lokal nivå vill vi i Centerpartiet se till att boende, markägare och kommuner får ta del av vinsterna och skatteintäkterna från elproduktionen. Samtidigt måste Svenska kraftnät skynda på förstärkningen av stamnätet i och till Västsverige för att lösa kapacitetsbristen. Kraftledningar behöver också utpekas som riksintressen för att förenkla processen för tillståndsgivning, och markägare och närboende bör kompenseras för eventuella olägenheter.

Västsverige är hjärtat av Sveriges industriella sektor, en av världens mest innovativa regioner och därmed bas för vårt lands ekonomi och innovationskraft. Samtidigt som vi idag importerar två tredjedelar av vår el minskar möjligheterna till import i takt med att andra regioner elektrifieras. Därför måste vi alla bidra för att möta den ökade efterfrågan på el. Sverige och Västsverige har en unik möjlighet att inte bara upprätthålla det gröna ledarskapet, utan också stärka sin konkurrenskraft och skapa tusentals nya arbetstillfällen.

ANNONS

Arbetet kan inte vänta!

Rickard Nordin (C)

klimat- och energipolitisk talesperson

Sofia Lindholm (C)

kommunalråd, Trollhättans stad

Julia Färjhage (C)

kommunalråd, Lilla Edets kommun

Mats Andersson (C)

kommunalråd, Vänersborgs kommun

ANNONS