Västtrafik - vågar vi +85 åka med buss?

Bussen hade inte kört tillräckligt nära trottoaren så när jag försökte gå av med rollatorn så åkte den mellan trottoaren och bussen och välte, menar signaturen.

ANNONS

Jag åkte buss den 8 november med nummer 21 klockan 15.30 vid Kaggetorp där jag skulle gå av.

Bussen hade inte kört tillräckligt nära trottoaren så när jag försökte gå av med rollatorn så åkte den mellan trottoaren och bussen och välte. Som tur var kom en medpassagerare till min hjälp och tog upp den på rätt köl igen. Men inte nog med detta.

En halvtimme senare kom min man med bussen. När han gick av stängde chauffören dörren för tidigt och han kom i kläm mellan dörrarna. Han lyckades precis dra loss armen när bussen startade igen. Detta kunde gått mycket illa och han fick ett rejält blåmärke på armen (bilden). Vi gamla går lätt sönder och är ”stappliga” och något hjälplösa.

ANNONS

Att jag inte får av rollatorn har hänt ett par gånger så jag åker inte så ofta buss men vet inte om jag vågar åka mer.

Ett par skröpliga 85+

Svar direkt:

Vi vill tacka dig för din insändare. Det är beklagligt att du och din man fått dessa negativa upplevelser när ni rest med oss. Vi ser säkerhet och tillgänglighet som två av våra viktigaste frågor och därför tar vi synpunkter som dessa på stort allvar. Alla ska vara välkomna i kollektivtrafiken. De förare som kör på uppdrag av oss får utbildning i körsätt, tillgänglighet och säkerhet både i början och löpande under sin anställning.

När vår kundservice får uppgifter om att en förare varit ouppmärksam i trafiken kontaktas det aktuella trafikbolaget och uppgifterna utreds och eventuella åtgärder sätts in. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att de allra flesta förare gör ett bra jobb och kör på ett säkert sätt.

Vi hoppas att du och din man kontaktar vår kundservice på telefonnummer 0771-41 43 00 angående era upplevelser. På så sätt kan vi skapa dialog med aktuellt trafikbolag för att skapa förbättring och även upprätta ett skadeärende om ni önskar detta.

Frida Antonsson,

ANNONS

Västtrafik

ANNONS